Výkladový slovník

CE

Označení CE na zdravotnickém postředku vyjadřuje, že výrobek splňuje stanovené technické požadavky a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie