Sdělení SÚKL ze dne 23.6.2008

Na základě rychlé výstrahy zaslané švýcarskou lékovou agenturou Swissmedic, Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na stahování přípravku Fluoro-uracil Valeant.

Léčivý přípravek FLUORO-URACIL Valeant, solution for injection, 5000mg/100ml, čísla šarží S623, S624 a S625, exp. 31.01.2010, se stahuje z důvodů výskytu krystalů léčivé látky ve vzorcích bulku produktu.    

Tento léčivý přípravek není v ČR registrován. Nelze však vyloučit, že se výše uvedené šarže mohou vyskytovat jako součást klinických hodnocení, která jsou prováděna také v ČR.

Odbor inspekční
23.6.2008

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie