Encyklopedie SÚKL

Registrace léků

Jaké jsou typy registrací v ČR?

Léky je možné registrovat samostatně pro jeden konkrétní stát nebo pro více států současně.

 

Jak se registruje lék?

Léky musí před uvedením na náš trh projít schvalovacím řízením, jehož výsledkem je registrace.

 

Co znamená, že je lék registrovaný?

U registrovaného léku je zajištěna bezpečnost, účinnost a kvalita. Prošel totiž schvalovacím řízením, tzv. registrací.  

 

Co je to registrační číslo?

Registrační číslo slouží k identifikaci léků a je přiděleno každému léku, který prošel procesem schvalování, tzv. registrací.

 

Jak se schvalují tradiční rostlinné léky a co všechno do této skupiny spadá?

Rostlinný produkt může být zařazen mezi tradiční rostlinné léky, pokud splňuje zákonem požadované podmínky. Poté prochází zjednodušeným schvalovacím procesem.

 

Jak se schvalují homeopatika?

Homeopatika před uvedením na náš trh prochází zjednodušeným schvalovacím procesem.

 

Proces schvalování končí rozhodnutím?

Vydáním rozhodnutí o registraci činnosti SÚKL nekončí.

 

 

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie