Encyklopedie SÚKL

Co je to léčivý přípravek?

Definice léčivého přípravku je přesně specifikována zákonem o léčivech.

Léčivý přípravek je jakákoli látka nebo kombinace látek, které lze podat lidem nebo zvířatům za účelem:

  • léčby nebo předcházení nemocí,
  • stanovení lékařské diagnózy,
  • obnově, úpravě či ovlivnění fyziologických funkcí prostřednictvím svého účinku.

Pojem léčivý přípravek je v běžné mluvě volně zaměnitelný s pojmem lék.

Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie