Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

30. 11. 2021

Ercefuryl (nifuroxazid) – nová doporučení pro použití přípravku u fertilních...

Státní ústav pro konrolu léčiv informuje -  V návaznosti na změnu registrace léčivého přípravku Ercefuryl...

12. 11. 2021

Iberogast – riziko polékového poškození jater a nová doporučení pro používání...

Farmakovigilanční výbor pro hodnocení rizik léčiv (PRAC) Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) doporučil nová...

05. 10. 2021

Nomegestrol, chlormadinon a riziko meningiomů – zahájeno evropské přehodnocení

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje, že Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků (PRAC)...

22. 09. 2021

Ibrutinib (Imbruvica) – zahájeno hodnocení nového signálu pro používání...

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o následujícím.

Všechna varování a informace