Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

19. 01. 2015

Polymyxiny (kolistin a CMS) – ukončeno celoevropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přehodnotila bezpečnost a účinnost léčivých přípravků obsahujících...

19. 01. 2015

Ambroxol a bromhexin – malé riziko závažných alergických reakcí

Výbor PRAC doporučuje aktualizaci informací doprovázejících přípravky z důvodu malého rizika závažných...

23. 12. 2014

Sdělení SÚKL ze dne 23.12.2014

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Contractubex, drm. gel. až z úrovně zdravotnických...

19. 12. 2014

Sdělení SÚKL ze dne 19.12.2014

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivého přípravku Ebixa 5 mg/dávka, por. sol. až z úrovně zdravotnických...

Všechna varování a informace