Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

27. 02. 2015

Sdělení SÚKL ze dne 27.2.2015

SÚKL informuje o stažení uvedené šarže léčivého přípravku Orlistat Teva 60mg, por. cps. dur., až z úrovně...

27. 02. 2015

Sdělení SÚKL ze dne 27.2.2015 (2)

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží souběžně dováženého léčivého přípravku Azalia 75 mikrogramů potahované...

25. 02. 2015

Sdělení SÚKL ze dne 25.2.2015

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží léčivých přípravků Tegretol CR 200, por. tbl. pro. a Tegretol CR 400, por....

18. 02. 2015

Hydroxyzin – riziko prodloužení QT intervalu

Výbor PRAC dokončil přehodnocení léčivých přípravků obsahujících antihistaminikum hydroxyzin a doporučil nová...

Všechna varování a informace