Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

15. 05. 2019

Domperidon – připomenutí omezené indikace a kontraindikací souvisejících se...

Státní ústav pro kontrolu léčiv připomíná bezpečné užívání přípravků obsahujících domperidon.

06. 05. 2019

Lartruvo (olaratumab) – zrušení registrace

SÚKL informuje o zrušení registrace léčivého přípravku Lartruvo určeného k léčbě zhoubných nádorů měkkých tkání...

23. 04. 2019

Linoladiol N – zahájeno evropské přehodnocení

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zahájila nové přehodnocení krémů s vysokým obsahem estradiolu (0,01%...

23. 04. 2019

Xeljanz (tofacitinib) – zvýšené riziko plicní embolie a úmrtí při vyšších...

Státní ústav pro kontrolu léčiv varuje před podáváním vyšších než doporučených dávek přípravku Xeljanz.

Všechna varování a informace