Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

09. 01. 2018

Sdělení SÚKL ze dne 5.1.2018 - aktualizace

SÚKL informuje o stažení léčivého přípravku Wobenzym tbl ent 800 až z úrovně zdravotnických zařízení.

08. 12. 2017

Paracetamol s prodlouženým uvolňováním – výbor PRAC potvrzuje doporučení...

SÚKL informuje že, výbor PRAC potvrzuje doporučení pozastavení registrace

08. 12. 2017

Esmya (ulipristal acetát) - zahájeno evropské přehodnocení

SÚKL informuje o zahájeném přehodnocení na základě výskytu několika případů závažného jaterního poškození.

08. 12. 2017

Xofigo – upozornění týkající se použití v kombinaci s přípravkem Zytiga a...

SÚKL informuje o zjištěných rizicích v probíhající klinické studii.

Všechna varování a informace