Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

21. 07. 2016

Zydelig (idelalisib) – ukončení evropského přehodnocení

Výbor PRAC doporučuje opatření k omezení rizika závažných infekcí.

21. 07. 2016

Noxafil (posakonazol) – upozornění na nezaměnitelnost v dávkování u...

Dávkovací schéma je jiné pro tablety než pro suspenzi.

26. 05. 2016

Informace SÚKL – neregistrovaný léčivý přípravek EPISTATUS

Důležitá informace SÚKL pro distributory, zdravotnické pracovníky a pacienty, týkající se závady v jakosti uvedené...

18. 05. 2016

Sdělení SÚKL ze dne 18.5.2016

SÚKL informuje o stažení uvedených šarží směsi pomocných látek Polyemulsan cum helianthi oleum až z úrovně...

Všechna varování a informace