Léky

Lékárny

Očkování

Klinické studie

Poznejte své léky na informačním portálu pro veřejnost

Stránky O lécích byly vytvořeny Státním ústavem pro kontrolu léčív (SÚKL) a jsou určeny pro širokou laickou veřejnost. Jejich cílem je zejména:

  • zpřístupnit garantované informace jejichž je SÚKL vlastníkem,
  • vzdělávat a informovat veřejnost v oblasti lékové problematiky,
  • chránit společnost před neověřenými a nepřesnými informacemi z lékové oblasti.

Upozornění

Poskytnuté informace v žádném případě nenahrazují komunikaci s lékařem ani lékárníkem. SÚKL nezodpovídá za chybnou interpretaci informací obsažených na stránkách.

Varování a informace

07. 08. 2017

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – CMDh potvrzuje kontraindikaci u...

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou během r. 2019 nahrazeny přípravky bez...

26. 07. 2017

Kontrastní látky obsahující gadolinium – konečné stanovisko EMA

SÚKL informuje o tom, že EMA potvrzuje omezení používání lineárních kontrastních látek obsahujících gadolinium

18. 07. 2017

Kortikosteroidy k injekčnímu podání – kontraindikace u pacientů alergických...

SÚKL informuje, že přípravky obsahující stopy bílkovin kravského mléka budou nahrazeny přípravky bez těchto bílkovin.

12. 07. 2017

Kontrastní látky obsahující gadolinium – potvrzení pozastavení registrace...

SÚKL informuje, že byl potvrzen nepříznivý poměr přínosů a rizik většiny lineárních látek.

Všechna varování a informace