ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Změny ve zveřejňovaných přehledech

Od 1. 9. 2020 nebude SÚKL uvádět ve zveřejňovaných přehledech údaje o výrobcích registrovaných léčivých přípravků, specifických léčebných programů (SpLP) ani potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ). Tato změna se týká číselníku KLK a otevřených dat (open data).

Od 1. 9. 2020 dojde naopak k rozšíření zveřejňovaných přehledů dat o položku EDQM, která bude využívaná v přeshraniční preskripci/dispenzaci léčivých přípravků.

SÚKL dosud uváděl výrobce registrovaných léčivých přípravků, specifických léčebných programů (SpLP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) ve zveřejňovaných přehledech z historických důvodů, avšak pro účely identifikace léčivých přípravků se jedná již o nadbytečné údaje.

Od 1. 9. 2020 proto nebude v otevřených datech v sekci opendata (https://opendata.sukl.cz/) uvedený soubor DLP_vyrobci a v číselníku KLK (https://www.sukl.cz/ciselnik-klk-a-ean-kody) VYROB_F pro SpLP.

Změna se dotkne zároveň souborů KLKVYZ pro PZLU, ORGANIZ (https://www.sukl.cz/ciselnik-klk-a-ean-kody) a DLP_organizace (https://opendata.sukl.cz/), kde nebudou uváděni výrobci.

Od 1. 9. 2020 bude v otevřených datech v sekci opendata (https://opendata.sukl.cz/) provedena změna (doplnění) následujících položek:

DLP_formy.csv – doplnění pole kód_EDQM – pětimístný nebo osmimístný číselný kód v textovém poli pro párování s výstupem z MVC

DLP_cesty.csv – doplnění pole kód_EDQM – pětimístný nebo osmimístný číselný kód v textovém poli pro párování s výstupem z MVC

DLP_obaly.csv – doplnění pole kód_EDQM – osmimístný číselný kód v textovém poli pro párování s výstupem z MVC

DLP_zeme.csv – doplnění pole kód_EDQM – dvoumístný textový kód v textovém poli pro párování s výstupem z MVC (zkratka názvu země)

 

Klinické studie