ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zahájení informační kampaně SÚKL „Léky do koše nepatří“

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o zahájení kampaně pro širokou laickou veřejnost „ Léky do koše nepatří“.

Cílem kampaně je edukovat veřejnost v oblasti správného nakládání s léčivy v domácnostech a jejich likvidace, a tím zvýšit jejich bezpečnost a zájem o vlastní zdraví i životní prostředí.

Kampaň vychází z loňského průzkumu SÚKL „Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR“, který zjišťoval, v jaké míře a s jakými finančními dopady zůstávají předepsané i volně prodejné léky bez využití. Výsledky průzkumu zároveň znovu potvrdily, že značná část veřejnosti léky nakupuje často do zásoby, v domácnosti je hromadí a nakonec je nesprávně likviduje – vyhodí je spolu s běžným odpadem nebo spláchne do WC.

Na informačním portálu pro veřejnost https://www.olecich.cz/leky-do-kose-nepatri se pacienti dozví například:

 • Jak léky v domácnosti správně skladovat
  • Obecné podmínky skladování léků
  • Skladování léků, které byly připraveny v lékárně
  • Zvláštní podmínky skladování u vybraných léků
 • Jak léky správně užívat
  • Nebezpečí plynoucí z užití prošlého léku
  • Léky, po jejichž požití se objevily nežádoucí účinky
  • Nebezpečí ze současného užívání více léků s totožnou účinnou látkou
 • Jakým způsobem likvidovat léky, které již nejsou použitelné
  • Nebezpečí plynoucí z vyhození léků do komunálního odpadu
  • Možnosti správné likvidace nepoužitelných léků.

K dispozici jsou také údaje o tom, jak s léky zachází české domácnosti, či informační materiály, které shrnují nejdůležitější informace z oblasti nakládání s léčivy.

Kampaň zároveň nabádá k aktivní komunikaci pacienta se zdravotnickými odborníky. Vždy je totiž třeba, aby pacient upozornil svého lékaře a lékárníka na všechny léčivé přípravky (včetně volně prodejných), které právě užívá. Často totiž může docházet k nevědomému užívání léků s rozdílnou obchodní značkou, ale se stejnou účinnou látkou, kdy hrozí předávkování, nebo také k současnému užívání léků (účinných látek), které může zdraví pacienta nepříznivě ovlivnit.

„Lidé v některých otázkách, které se týkají správného zacházení s léčivy, stále tápou. Věřím, že jim kampaň poskytne potřebné informace a zároveň je povede k intenzivnější komunikaci s lékaři a lékárníky,“ říká ředitel Ústavu Zdeněk Blahuta.

Informace ke kampani budou zveřejňovány i na FB profilu k portálu Olécích.cz.

 

Tiskové a informační oddělení
28. 1. 2015


Kontakt: Lucie Šustková, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.sustkova@sukl_cz    

Klinické studie