ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Zadávací řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití muselo být znovu zrušeno

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) informuje o zrušení zadávacího řízení na dodavatele konopí pro léčebné použití.

Důvodem zrušení zadávacího řízení VZSAKL 01/2017 „Dodávka konopí pro léčebné použití“ je skutečnost, že v zadávacím řízení nezůstal žádný účastník.

Na základě kontroly jediné podané nabídky konstatovala hodnotící komise nejasnosti v prokázání splnění kvalifikace a technických podmínek. Proto vyzvala účastníka k objasnění a doplnění nabídky. Účastník ve stanovené lhůtě doručil vyjádření, ve kterém konstatoval, že není schopen v současné době splnit dané požadavky, zejména doložení certifikátu Správné výrobní praxe. Hodnotící komise proto musela účastníka vyloučit.

Nutno podotknout, že technické podmínky a kvalifikační požadavky uvedené v zadávací dokumentaci vyplývají zejména ze zákona o návykových látkách a dalších souvisejících předpisů.

Certifikát správné výrobní praxe je nutný např. k tomu, aby mohl pěstitel rozplňovat vypěstované konopí pro léčebné použití do jednotlivých balení. Zadávací dokumentace však stanoví, že toto může zajistit i třetí osoba (poddodavatel).

Dle aktuálních informací má být konopí pro léčebné použití dovezené ze zahraničí k dispozici v řádu několika málo týdnů tak, aby byla jeho dostupnost pro české pacienty zajištěna. Agenda dovozu konopí pro léčebné použití ze zahraničí však nespadá do gesce SÚKL.

 

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití
7. 4. 2017

Klinické studie