ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výzva SÚKL k článkům v AHA!

Na základě článků „100 nejúčinnějších léků na předpis!" zveřejněných dne 18. 10. a 19.10. 2010 v deníku AHA!, SÚKL vyzval vydavatele, společnost Ringier ČR, a.s., k ukončení šíření reklamy. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“) vykonává na základě zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dozor nad reklamou na humánní léčivé přípravky v ČR (s výjimkou rozhlasového a televizního vysílání).

SÚKL zjistil, že v celostátním deníku AHA! byly uveřejněny první dvě části seriálu „100 nejúspěšnějších léků na předpis!“. SÚKL upozorňuje, že tuto aktivitu lze považovat za reklamu týkající se léků vázaných výhradně na lékařský předpis, která je zaměřena na širokou veřejnost a může být tak v rozporu se zákonem. A to i v tom případě že šiřitelem je třetí strana, která může být zadavatelem a šiřitelem reklamy, aniž by tato aktivita byla prováděna v souvislosti s požadavkem výrobce, či držitele rozhodnutí o registraci daného léčivého přípravku (viz rozsudek Evropského soudního dvora ve věci C-421/07 Šíření informací o léčivém přípravku třetí osobou jednající z vlastní iniciativy“).

V souladu se zákonným zmocněním SÚKL vyzval vydavatele k okamžitému zastavení šíření seriálu článků „100 nejúspěšnějších léků na předpis!“. 

Za správní delikt - šíření reklamy na humánní léčivé přípravky - lze podle zákona udělit pokutu ve výši do 2 milionů korun.

19.10.2010
Tiskové a informační oddělení SÚKL

Klinické studie