ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výzva ke spolupráci

Pro možnou spolupráci Státního ústavu pro kontrolu léčiv s pacientskými organizacemi byly stanoveny základní požadavky, vycházející z kritérii používaných Evropskou lékovou agenturou (EMA – European Medicines Agency).

Požadavky na partnerské pacientské organizace

  • Pacientská organizace by měla být oficiálně registrována v jedné ze zemí EU.
  • Pacientské organizace jsou neziskové organizace zaměřené na „pacienty“, ve kterých „pacienti“ představují většinu členů v řídících orgánech. Řídící orgány musí být voleny členy organizace.
  • Cíle organizace musí být jasně definovány. Pro spolupráci se SÚKL by se v nich měl odrážet  zájem o farmakoterapii nebo používání zdravotnických prostředků.
  • Pacientská organizace musí mít členskou základu, kdy jsou jasně definovány požadavky pro členství.
  • Stanoviska a názory organizace musí odrážet názory jejích členů. Je proto vhodné mít odpovídající  konzultační mechanismy vedení organizace s jejími členy.
  • Činnost organizace musí být maximálně transparentní – dostupné informace o činnosti, pravidelné zveřejňování výroční zprávy k činnosti, dostupné informace o  finančních zdrojích  

SÚKL

 

  • Informace o pacientské organizaci zveřejněny na internetových stránkách SÚKL
  • Komunikace u vybraných činností SÚKL (např. nová kategorie výdeje ..)
  • Semináře k činnostem SÚKL týkající se široké veřejnosti. 

 

V případě zájmu o spolupráci se SÚKL, prosím, vyplňte formulář Spolupráce s pacientskou organizací.

 

 

 

 

Tiskové a informační oddělení

Klinické studie