ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Výsledky kontrolní akce na tržišti SAPA v Praze

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dne 9.9. 2010 ve spolupráci s pracovníky Policie ČR  provedl kontrolu tržnice Sapa v Praze 4.    

Inspektoři SUKLu v součinnosti s Policií ČR, dne 9. září 2010 provedli kontrolu tržnice Sapa v Praze 4.  
V jednom případě zjistili, že obchodník na svém stánku neoprávněně zachází s léčivými přípravky. V prostorách stánku bylo zajištěno 90 různých léčivých přípravků v celkovém množství 250 ks balení. Výdej zajištěných přípravků je v některých případech vázán pouze na lékařský předpis. Zadržené přípravky v některých případech neobsahovaly informace v českém jazyce, v některých případech se jednalo o léčivé přípravky s prošlou dobou použitelnosti.

Obchodník je tak svým jednáním podezřelý ze spáchání správního deliktu ve smyslu zákona o léčivech a hrozí mu pokuta do 3 mil. Kč.


Oddělení enforcementu a dozoru nad reklamou
23.9.2010

Klinické studie