ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vyjádření SÚKL k článku "Dobře bylo včera"

Státní ústav pro kontrolu léčiv považuje za nezbytné vyjádřit se k některým informacím, uvedeným v článku "Dobře bylo včera" (Euro č. 46, 15.11.2010), které považuje za nepřesné a zavádějící.

Z dostupných údajů jednoznačně vyplývá, že spoluúčast pacientů v České republice v oblasti doplatků za léky na recept činí 17 %, tedy vyjádřeno konkrétně jde o 7 mld. Kč. Dle ÚZIS se výdaje pacientů za volně prodejné léky, doplatky za léky na recept a poplatky činily v roce 2009 15,38 mld. Kč. To je oproti roku 2008  nárůst o necelá 2 %. Srovnáním údajů se zdroji OECD vychází, že spoluúčast pacientů je jednou z nejnižších v Evropské unii. Rozhodně tedy nelze hovořit o "mírně nadprůměrném doplácení". 

Celkové roční náklady zdravotních pojišťoven na léky činí necelých 50 miliard korun. Státní ústav pro kontrolu léčiv do této chvíle zrevidoval úhrady léčivých přípravků, které tvoří přes 70 % celkového objemu finančních prostředků vynakládaných z veřejného zdravotního pojištění na léky, a to i přesto, že současná platná legislativa neposkytuje dostatečnou podporu v revizní činnosti. Ústav na tuto situaci opakovaně upozorňuje a navrhuje účinná opatření. I přes zmíněné legislativní komplikace budou do konce roku 2010 otevřena správní řízení ve všech zbývajících skupinách léčivých přípravků. 

Závěrem je třeba připomenout, že Ústav stanovuje nejen výši úhrady ze zdravotního pojištění, ale také maximální ceny léčivých přípravků. Nelze tak přijmout argument, že firmy "si nebudou kazit cenu" kvůli malému trhu. Státní ústav pro kontrolu léčiv tedy chrání pacienty dvojím způsobem. Pojištěnci mají jistotu, že za stejné léčivé přípravky budou pojišťovny hradit částky odpovídající nejnižším úhradám v rámci Evropské unie a zároveň budou doplatky pacientů stále patřit mezi nejnižší v Evropské unii.  

Klinické studie