ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Užívání léků

Užití prošlého léku

Stejně jako je tomu např. u potravin či kosmetiky, mají také léky stanovenou dobu použitelnosti. Jestliže již doba použitelnosti pominula a lék tzv. exspiroval, nelze jej použít.

Léky, u kterých se objeví nežádoucí účinky

Nežádoucí účinek se může objevit i tehdy, splňuje-li lék parametry kvality, účinnosti a bezpečnosti.

Základní informace o užívání léku

U každého registrovaného léku musí být pro pacienty k dispozici příbalová informaci, neboli tzv. „příbalák“.

Léky se stejnou účinnou látkou

V případě, že pacient navštěvuje více lékařů, může dojít k situaci, kdy je mu předepsáno více léků s různými obchodními názvy, ale se stejnou účinnou látkou.

Klinické studie