ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Ústav pokračuje v aktivní spolupráci s čínskou stranou v oblasti ochrany veřejného zdraví

SÚKL informuje o pokračování spolupráce s vybranými oblastmi Čínské lidové republiky.

V rámci spolupráce České republiky s Čínskou lidovou republikou v oblasti ochrany veřejného zdraví rozvíjí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) kooperaci zejména s lékovými agenturami provincií Tianjin a Šanghaj.

Na základě dlouhodobých odborných znalostí a zkušeností nabídne Ústav především expertní vzdělávací semináře, bude se podílet na výměně informací o léčivých přípravcích, zdravotnických prostředcích, souvisejících právních předpisech apod.

Základním smyslem výměny informací mezi českou a čínskou stranou je především otázka kvality a bezpečnosti léčiv. Mezi další cíle patří nastavení a vzájemná podpora kontrolních mechanismů, výměna informací o aplikaci nových technologií a postupů při testování kvality léčiv a zdravotnických prostředků.

„Veřejnost doposud mohla neprávem vnímat aktivity s čínskými partnery jako jednostranné. Jsem však velice rád, že spolupráce je skutečně vzájemná a že tak Česká republika může získat informace například z oblasti farmakovigilanční, tedy o nežádoucích účincích léčiv, které napomohou ke zvyšování bezpečnosti v této oblasti i u nás,“ říká ředitel Ústavu Zdeněk Blahuta.

Prohlubující spolupráci Ústav stvrdí podpisem rozšířeného memoranda o přátelské spolupráci mezi SÚKL a Tianjin Market and Quality Supervision Administration.

 

15. 6. 2015
Tiskové a informační oddělení

Klinické studie