ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Úprava číselníků jednotek v některých datových zdrojích, které SÚKL pravidelně zpřístupňuje

SÚKL realizuje změny, které jsou vyvolány rozhodnutím Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) o provádění norem pro identifikaci léčivých přípravků vyvinutých Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO).

Podrobnosti o implementaci ISO IDMP standardů jsou publikovány na stránkách Evropské lékové agentury (https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/data-medicines-iso-idmp-standards-research-development). Podrobné informaci v oblasti jednotek jsou pak uvedeny v normě ISO11240:2012 - https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/data-medicines-iso-idmp-standards-research-development.

Z tohoto důvodu budou do konce roku 2019 implementovány změny v číselnících, které mají vazbu na některé seznamy či služby, které SÚKL pravidelně vydává.

Vlastní úprava se projeví v následujících oblastech:

OpenData

https://opendata.sukl.cz/

SÚKL provede u některých souborů změnu velikosti položek, které jsou předmětem publikace v rámci služeb OpenData. S ohledem na skutečnost, že data jsou publikována ve formátu csv, tak úpravy nebudou pro konečného odběratele na první pohled patrné. Pro zpracování těchto dat však bude muset konečný odběratel těchto dat změnit u některých položek velikost datového typu.

Všechny změny jsou popsány v následující tabulce.

Název souboru

Název položky

Datový typ

Původní datový typ

dlp_lecivepripravky.csv

dddamnt_who

number(6,3)

number(6,2)

 

dddun_who

varchar2(4)

varchar2(2)

dlp_slozeni.csv

amnt_od

varchar2(12)

varchar2(7)

 

amnt

varchar2(12)

varchar2(7)

 

un

varchar2(4)

varchar2(2)

scau.txt

dddm

varchar2(5)

varchar2(4)

 

dddj

varchar2(4)

varchar2(2)

Dne 10.12.2019 bude na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/DLPTESTPRODUKCE.zip vystavena úplná sada všech tabulek, která bude generována z produkčního prostředí SÚKL.Pro přípravu testování rozhraní SÚKL vystaví pro testování na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/DLPTEST.zip do 5.11.2019 vzorek transformovaných tabulek.

Dne 31.12.2019 budou vystaveny kompletní informace v rámci OpenData (https://opendata.sukl.cz/) v novém formátu (data ve starém formátu již nebudou připravována).

 

 

Seznam LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění

https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

SÚKL provede v souborech SCAUrrmmddv14.xls a SCAUrrmmddv14.txt změny velikosti 2 položek (viz tabulka níže). S ohledem na skutečnost, že data jsou publikována ve formátu xls resp. txt, tak úpravy nemusí být pro konečného odběratele na první pohled patrné. Pro zpracování těchto dat však bude muset konečný odběratel změnit u dvou položek velikost datového typu.

Název souboru

Název položky

Datový typ

Původní datový typ

SCAUrrmmddv14.xls, SCAUrrmmddv14.txt

Dddm

varchar2(5)

varchar2(4)

 

Dddj

varchar2(4)

varchar2(2)


Pro přípravu testování rozhraní SÚKL vystaví pro testování na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/SCAUTEST.zip do 5.11.2019 vzorek transformovaných dat s provedenými změnami.

Dne 10.12.2019 budou na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/SCAUTESTPRODUKCE.zip vystaveny kompletní soubory, které budou generovány z produkčního prostředí SÚKL.

Dne 20.12.2019 budou vystaveny kompletní soubory Návrhu Seznamu cen a úhrad v novém formátu na stávající adrese https://www.sukl.cz/sukl/kontrolni-seznam-hrazenych-lp-a-pzlu .

Dne 31.12.2019 budou vystaveny kompletní soubory Seznamu cen a úhrad na stávající adrese (https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni) v novém formátu

 

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ používaných při ústavní péči

https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni

SÚKL provede v souborů SCUPrrmmddv14.xls resp. SCUPrrmmddv14.txt změny velikosti 2 položek (viz tabulka níže). S ohledem na skutečnost, že data jsou publikována ve formátu xls. resp. txt, tak úpravy nemusí být pro konečného odběratele na první pohled patrné. Pro zpracování těchto dat však bude muset konečný odběratel změnit u dvou položek velikost datového typu.

Název souboru

Název položky

Datový typ

Původní datový typ

SCUPrrmmddv14.xls, SCUPrrmmddv14.txt

Dddm

varchar2(5)

varchar2(4)

 

Dddj

varchar2(4)

varchar2(2)

 

Pro přípravu testování rozhraní SÚKL vystaví pro testování na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/SCUPTEST.zip do 5.11.2019 vzorek transformovaných dat s provedenými změnami.

Dne 10.12.2019 budou na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/SCUPTESTPRODUKCE.zip

vystaveny kompletní soubory, které budou generována z produkčního prostředí SÚKL.

Dne 20.12.2019 budou vystaveny kompletní soubory Návrhu Seznamu LP a PZLÚ používaných při ústavní péči v novém formátu na stávající adrese https://www.sukl.cz/sukl/kontrolni-seznam-hrazenych-lp-a-pzlu .

Dne 31.12.2019 budou vystaveny kompletní soubory Seznamu LP a PZLÚ používaných při ústavní péči na stávající adrese https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-a-pzlu-hrazenych-ze-zdrav-pojisteni v novém formátu.

 

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění

https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-nehrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni

 

SÚKL provede v souborech SNEHrrmmddv14.xls a SNEHrrmmddv14.txt změny velikosti 2 položek (viz tabulka níže). S ohledem na skutečnost, že data jsou publikována ve formátu xls resp. txt, tak úpravy nemusí být pro konečného odběratele na první pohled patrné. Pro zpracování těchto dat však bude muset konečný odběratel změnit u dvou položek velikost datového typu.

Název souboru

Název položky

Datový typ

Původní datový typ

SNEHrrmmddv14.xls, SNEHrrmmddv14.txt

dddm

varchar2(5)

varchar2(4)

 

dddj

varchar2(4)

varchar2(2)

 

Pro přípravu testování rozhraní SÚKL vystaví na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/SNEHTEST.zip do 5.11.2019 vzorek transformovaných dat s provedenými změnami.

Dne 10.12.2019 budou na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/SNEHTESTPRODUKCE.zip vystaveny kompletní soubory, které budou generovány z produkčního prostředí SÚKL.

Dne 31.12.2019 budou vystaveny kompletní soubory na stávající adrese (https://www.sukl.cz/sukl/seznam-leciv-nehrazenych-ze-zdravotniho-pojisteni) v novém formátu (data ve starém formátu již nebudou připravována).

 

Číselník KLK

https://www.sukl.cz/ciselnik-klk

 

SÚKL provede v celkem 7 DBF souborech změny velikosti u 2 položek (viz tabulka níže). Pro zpracování těchto dat bude muset konečný odběratel provést nezbytné změny v datové struktuře svých aplikací.

Název souboru

Název položky

Datový typ

Původní datový typ

klk.dbf

dddamnt_wh

varchar2(5)

varchar2(4)

 

dddun_who

varchar2(4)

varchar2(2)

klkhom.dbf

dddamnt_wh

varchar2(5)

varchar2(4)

 

dddun_who

varchar2(4)

varchar2(2)

klkvyz.dbf

dddamnt_wh

varchar2(5)

varchar2(4)

 

dddun_who

varchar2(4)

varchar2(2)

narvla.dbf

dddamnt_wh

varchar2(5)

varchar2(4)

 

dddun_who

varchar2(4)

varchar2(2)

omam.dbf

dddamnt_wh

varchar2(5)

varchar2(4)

 

dddun_who

varchar2(4)

varchar2(2)

 

Pro přípravu testování rozhraní SÚKL zpřístupní na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/KLKTEST.zip do 5.11.2019 vzorek transformovaných dat s provedenými změnami.

Dne 10.12.2019 budou na adrese https://opendata.sukl.cz/soubory/SODERECEPT/KLKTESTPRODUKCE.zip vystaveny kompletní datové soubory, které budou generovány z produkčního prostředí SÚKL.

Dne 31.12.2019 budou vystaveny kompletní soubory na stávající adrese (https://www.sukl.cz/ciselnik-klk) v novém formátu (data ve starém formátu již nebudou připravována).

Odbor informačních technologií

22. 10. 2019

Klinické studie