ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na pozastavení oprávnění k provozu lékárny

Státní ústav pro kontrolu léčiv upozorňuje na pozastavení oprávnění k provozu Lékárny Nad Muzeem.

SÚKL pozastavil v souladu s § 101 odst. 6 písm. c) zákona o léčivech dnem 17. 9. 2013 výkon oprávnění poskytovatele zdravotních služeb společnosti Claire Point, s.r.o., IČ 28621425 se sídlem 28. října 770/6, 702 00 Ostrava vyplývajících z rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení Lékárny Nad Muzeem, Vinohradská 343/6, 120 00 Praha 2  (rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení bylo vydáno Magistrátem hl. m. Prahy pod č.j. MHMP/1154907/11/ZDR dne 16.12.2011).

Oprávnění k provozu lékárny bylo pozastaveno v rozsahu:
výdejní činnost pro veřejnost, výdej na žádanky pro zdravotnická zařízení ambulantní péče, příprava léčivých přípravků v rozsahu léčivých přípravků, u kterých není vyžadována sterilita, vstupní kontrola léčivých látek a pomocných látek.

 

Sekce dozoru
20. 9. 2013

Klinické studie