ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Upozornění na takzvané lékárny

V poslední době se stále častěji objevují nabídky společností, webových serverů a dalších subjektů, v jejichž názvu je uvedeno slovo „lékárna“, ačkoli se nejedná o schválenou lékárnu, pravidelně kontrolovanou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Mnohdy jsou nabízeny výrobky, které jsou prezentovány jako léčivé přípravky. Většinou se však jedná pouze o doplňky stravy, tj. produkty bez farmakologického účinku.

V následující tabulce jsou stručně uvedeny rozdíly mezi doplňkem stravy a lékem.

Doplněk stravy

Lék

Koncentrovaný zdroj živin nebo jiných látek, jejichž účelem je doplňovat běžnou stravu.

Látka nebo kombinace látek s léčebnými či preventivními vlastnostmi.

Nejsou schvalovány, výrobce či dovozce má pouze informační povinnost vůči Ministerstvu zdravotnictví ČR, kam musí před prvním uvedením na trh zaslat text české etikety doplňku stravy; před uvedením na trh není výrobce povinen ověřovat účinnost či bezpečnost doplňku stravy.

Léčivé přípravky musí před uvedením na trh projít schvalovacím řízením (registrací), v tomto procesu se hodnotí účinnost, jakost a bezpečnost přípravku, výrobce předkládá toxikologické a farmakologické zkoušky, klinická hodnocení atd..

Užívání není vázáno na lékařský předpis, doplňky stravy jsou volně prodejné.

V oprávněných případech je s ohledem na látky obsažené v léku jeho užití vázáno na lékařský předpis, tzn. pacient jej získá pouze na základě doporučení lékaře.

Doplňky stravy se dají sehnat v lékárnách, v běžných obchodech s potravinami, v drogériích atd.. Často se doplňky stravy distribuují i formou prezentačních akcí.

Léky mohou být vydávány pouze v lékárnách, prostřednictvím jejich internetových nabídek nebo u prodejců vyhrazených léčiv. 

Zákonem není nijak vymezena odborná způsobilost personálu prodejen doplňků stravy.

Léky mohou vydávat jen osoby stanovené zákonem (farmaceuti, farmaceutičtí asistenti, prodejci vyhrazených léčiv).

Doplňky stravy jsou často prodávány prostřednictvím Internetu, i internetový prodejce je provozovatelem potravinářského podniku.

Zásilkový prodej léků může provozovat pouze schválená „kamenná“ lékárna, prostřednictvím zásilkového (internetového) prodeje lze prodávat jen léky bez lékařského předpisu.

Každý doplněk stravy musí být označen slovy "doplněk stravy".

Každý lék musí být označen registračním číslem SÚKL, případně Evropské lékové agentury. 

Návštěvníci webových stránek s nabídkami léčiv a napodobenin si přitom mohou velmi jednoduchým způsobem ověřit, zda jde o legální nabídku léčivých přípravků z lékárny se schváleným a kontrolovaným provozem. K ověření postačí navštívit Informační portál pro veřejnost SÚKL www.olecich.cz. Zájemce má k dispozici databázi všech schválených lékáren v ČR.

Další bezpečnostní pojistkou před nelegálním prodejem léčiv je certifikát SÚKL na internetových stránkách skutečných lékáren. Certifikát v podobě banneru SÚKL, je zárukou toho, že jde o lékárnu se schváleným a kontrolovaným provozem. Kliknutím na banner se lze dostat přímo k databázi lékáren.

V případě pochybností o tom, zda je výrobek registrovaným léčivým přípravkem, zde lze rychle
a jednoduše vyhledávat v databázi všech registrovaných léčivých přípravků.  

V případě, že se setkáte s podezřelými nabídkami léčiv po internetu, rádi uvítáme Vaše podněty. Podnět lze zaslat pomocí formuláře https://www.olecich.cz/nelegalni-nabidky.

Tiskové a informační oddělení

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Klinické studie