ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tiskové oznámení ze dne 6. 11. 2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 25.10.2010.

Nejvyšší správní soud vydal dne 25.10.2010 usnesení, kterým přiznává odkladný účinek rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva zdravotnictví ve věci stanovení úhrady léčivých přípravků PRESTARIUM NEO POR TBL FLM 30x5MG, kód SÚKL 0101205 a PRESTARIUM NEO FORTE POR TBL FLM 30x10MG kód SÚKL 0101227.
Usnesením Nejvyššího správního soudu se vrací úhrada přípravků PRESTARIUM NEO POR TBL FLM 30x5MG na Ústavem původně stanovenou úroveň 112,80 Kč (s maximálním doplatkem 255,37 Kč) a PRESTARIUM NEO FORTE POR TBL FLM 30x10MG na Ústavem původně stanovenou úroveň 150,60 Kč (s maximálním doplatkem 414,40 Kč), a to s účinností od 1.11. 2010.
Státní ústav pro kontrolu léčiv i Ministerstvo zdravotnictví byly s výše uvedeným usnesením obeznámeny dne 5.11.2010.

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 332
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie