ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 21.10.2009

SÚKL dokončil likvidaci osobních dat v centrálním úložišti

Praha, 21. 10. 2009  – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) dnes  úspěšně dokončil likvidaci čísel pojištěnce v centrálním úložišti elektronických receptů tak, jak mu uložil protokol Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci procesu byly protokolárně, podle zákona zlikvidovány také zálohy dat na pevných discích a všech dalších paměťových médiích. K provedení likvidace ustanovil ředitel SÚKL komisi. Úspěšné dokončení likvidace bude prověřeno nezávislým auditorem.   

Likvidace již shromážděných čísel pojištěnce byla SÚKL uložena jako jedno z opatření k nápravě na základě kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Ta shledala, že sběrem čísla pojištěnce v systému centrálního úložiště porušuje SÚKL zákon o ochraně osobních údajů. SÚKL proti kontrolnímu protokolu podal námitky, avšak ÚOOÚ námitky zamítl a potvrdil původní znění protokolu včetně opatření k nápravě, k jejichž realizaci musel SÚKL neprodleně přistoupit. Likvidace byla zahájena 20.10.2009 v 14:00, ukončena byla 21.10.2009 v 4:27.

Druhé opatření uložené ÚOOÚ k nápravě – dále číslo pojištěnce příjemců léčiv na lékařský předpis a bez lékařského předpisu s omezením neshromažďovat – bylo již také realizováno.

Více informací o rozhodnutí ÚOOÚ k nakládání s osobními údaji v centrálním úložišti elektronických receptů naleznete na webových stránkách SÚKL na adrese: www.sukl.cz/informace-k-vydani-rozhodnuti.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Hana Heringová
Tiskové a informační oddělení
Tel.: 272 185 333
E-mail: hana.heringova@sukl_cz

 

Klinické studie