ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 30.4.2009

Od 1. května 2009 přecházejí léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do kategorie výdeje léčiv bez lékařského předpisu s omezením

Praha, 30. 4. 2009 - Od 1. května 2009 přecházejí léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu do kategorie výdeje léčiv bez lékařského předpisu s omezením. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) připravil k tomuto tématu instruktážní video představující výdej těchto přípravků v praxi. Video je zveřejněno na webových stránkách SÚKL www.sukl.cz a na Informačním portálu pro veřejnost www.olecich.cz.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informoval o úspěšném ukončení správních řízení o změně způsobu výdeje doposud volně prodejných přípravků obsahujících pseudoefedrin registrovaných v České republice. Od 1. května budou tyto přípravky v lékárnách vydávány bez lékařského receptu s omezením.

„Toto opatření navazuje na snahy zákonodárců a Vlády ČR snížit časté zneužívání přípravků s pseudoefedrinem k výrobě drog, při zachování vysoké dostupnosti podpůrné léčby pro pacienta, pokud jeho stav nevyžaduje návštěvu lékaře a umožňuje samoléčbu," uvedl PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL.

Omezení výdeje se týká těchto šesti léků: Modafen, Paralen plus, Aspirin Complex, Daleron proti chřipce a nachlazení, Nurofen StopgripPanadol Plus Grip.

Konkrétní omezení výdeje těchto přípravků jsou:

  • omezení množství

Lékárník nevydá pacientovi množství léčiv, které by představovalo více než 1.800 mg obsahu pseudoefedrinu za jeden kalendářní měsíc, to v praxi znamená 60 tablet po 30 mg. Toto množství plně dostačuje k léčbě příznaků nachlazení.

  • nutnost identifikace pacienta

Pacient při výdeji předloží kartičku pojištěnce a doklad totožnosti. Cizí státní příslušníci bez zdravotního pojištění na území České republiky se prokáží pasem.

  • evidence základních identifikačních údajů do centrálního úložiště

Lékárník zaeviduje do centrálního úložiště dat identifikační číslo pojištěnce, u cizích státních příslušníků pak jméno, příjmení a datum narození. Tato data budou okamžitě online přenesena do centrálního úložiště dat, a tak bude možné zkontrolovat již vydané množství přípravku.

  • omezení způsobů prodeje

Tyto přípravky nesmí být vydávány, ani nabízeny prostřednictvím zásilkového, respektive internetového prodeje. 

Bezproblémové fungování kategorie výdeje léčiv „bez lékařského předpisu s omezením" je možné díky provozu centrálního úložiště dat. To bylo zřízeno dle zákona o léčivech jako organizační součást SÚKL k 31. 12. 2008. Jeho provoz umožňuje vznik e-preskripce a elektronického lékového záznamu pacienta. Do centrálního úložiště jsou zasílána hlášení o výdeji léčivých přípravků na recept, hlášení o výdeji přípravků bez lékařského předpisu s omezením a elektronické recepty. V současné době se k systému připojují lékárny. Povinný termín pro jejich připojení byl stanoven SÚKL ve shodě s Ministerstvem zdravotnictví ČR na 1. květen 2009. Aktuálně je k systému připojeno 883 lékáren.

Státní ústav pro kontrolu léčiv připravil instruktážní video, které velmi názorně představuje výdej léků v rámci nové kategorie výdeje. Toto video je k dispozici pacientským organizacím a široké veřejnosti na webových stránkách SÚKL www.sukl.cz a na Informačním portálu pro veřejnost www.olecich.cz.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí a informační pracovník

Tel.: 272 185 333

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie