ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 4.8.2009

ÚOOÚ vydal protokol k centrálnímu úložišti

Praha, 4. 8. 2009 – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) vydal kontrolní protokol ve věci přezkumu centrálního úložiště elektronických receptů, jež na konci minulého roku spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Kontrolu systému centrálního úložiště zahájil Úřad pro ochranu osobních údajů 20. ledna tohoto roku. Kontrola byla zaměřena zejména na sběr dat putujících do centrálního úložiště a na bezpečnost jejich uchovávání. ÚOOÚ kontrolu ukončil vydáním kontrolního protokolu dne 30. 7. 2009.

Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kontrolní protokol 3. 8. 2009 a do konce srpna má stanovenu lhůtu na prostudování a podání případných námitek proti tomuto protokolu. Státní ústav pro kontrolu léčiv této lhůty využije.

 

Z důvodu následných konzultací SÚKL s ÚOOÚ a s ohledem na možnost podání námitek proti protokolu SÚKL prozatím nebude v této věci poskytovat bližší informace, které by tak mohly být zavádějící, a to až do okamžiku pravomocného ukončení kontrolního řízení.

Úřad pro ochranu osobních údajů již v minulosti jednou vydal stanovisko potvrzující, že systém centrálního úložiště dat je plně v souladu se zákonem. PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL, k opětovné kontrole ze strany ÚOOÚ uvádí: "Vítáme takovéto ověření, protože nedůvěra se rozpustí jedině tím, že se projekt obhájí."

Centrální úložiště bylo zřízeno jako organizační součást SÚKL dle zákona o léčivech. Jeho provoz byl spuštěn na základě požadavku zákonodárce ve stanoveném termínu, tj. 31. prosince 2008. K centrálnímu úložišti se musí dle zákona připojit všechny lékárny v České republice (k dnešnímu dni je připojeno 1450 lékáren z celkového počtu zhruba 2600). Lékárny odesílají do centrálního úložiště dat zabezpečeným způsobem v elektronické formě hlášení o lécích vydaných na lékařský předpis a lécích vydaných bez předpisu s omezením (léky s obsahem pseudoefedrinu). Úložiště umožňuje provoz jednoho z klíčových prvků elektronizace zdravotnictví – e-preskripci, tzn. předepisování a výdej léčiv na elektronické recepty.

 

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 

Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí a informační pracovník

Tel.: 272 185 333

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

 

 

Klinické studie