ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 26. 4. 2010

SÚKL představuje další výsledky probíhající revize úhrad léčiv  

Praha, 26. 4. 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) podruhé informuje o průběžných výsledcích revize úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a předkládá nové informace o cenách a úhradách léčiv pro pacientskou a odbornou veřejnost na svých webových stránkách.  

SÚKL dne 13. dubna 2010 informoval o dosavadních výsledcích probíhající revize úhrad léčiv. Nyní přichází s dalšími informace, jak bude revize pokračovat.

K 1. květnu nabudou právní moci další rozhodnutí SÚKL ve správních řízeních v rámci revize. S účinností od 1. května bude uzavřeno celkem 79 správních řízení. To znamená, že SÚKL přehodnotil úhradu ze zdravotního pojištění u zhruba 1 550 kódů SÚKL (z celkového počtu cca devíti tisíc kódů SÚKL hrazených ze zdravotního pojištění). Tímto přehodnocením úhrad ze zdravotního pojištění bude ročně dosaženo předpokládané úspory ve výši zhruba 3 miliard korun[1], tj. o přibližně 600 miliónů korun více než byla odhadována úspora na základě aktuálního stavu revize v měsíci dubnu.

Kromě těchto 79 rozhodnutí, jež nabudou pravomoci k 1. květnu, vydal SÚKL v rámci revize rozhodnutí v dalších 72 řízení (zhruba 1 230 kódů SÚKL). Jejich datum nabytí právní moci záleží na průběhu odvolacích řízení. Rozpracováno je dalších 589 správních řízení. Zbývá otevřít 55 správních řízení. 

Ředitel SÚKL, Martin Beneš, k průběhu revize úhradového systému dodává: Revize systému úhrad je jednou z hlavních priorit Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Z jejích dosavadních výsledků je zřejmé, že poté, co se v průběhu 2008-2009 podařilo vytvořit základy pro zcela nový, transparentní, ale také velmi komplexní způsob přehodnocování úhrad, proces revize již probíhá stabilně a přináší významné úspory prostředků zdravotního pojištění a další nesporné výhody pro pacienty v České republice.

SÚKL zveřejňuje aktuální výsledky revize na svých webových stránkách www.sukl.cz v přehledné tabulce, v níž je možné u jednotlivých léčivých přípravků dohledat výši původní a nově stanovené úhrady a orientační výši doplatků pacienta. Aby občané České republiky získali přesnější představu o cenách léčiv v lékárnách, zveřejňuje SÚKL v tabulce zároveň data o cenách léčiv, které získal z hlášení od přibližně poloviny českých lékáren. Tuto tabulku lze najít spolu s informacemi o průběhu jednotlivých správních řízení v rámci agendy cenové a úhradové regulace SÚKL zde, soubor typu xls, (452 kB).

Pro odbornou veřejnost i pro pacienty SÚKL připravil novinku, která dále pomůže posílit transparentnost a přehlednost cen a úhrad léčiv. Od dubna tohoto roku zveřejňuje v databázi léčiv u každého přípravku hrazeného ze zdravotního pojištění detailní informaci o stanovené nebo ohlášené ceně výrobce a úhradě ze zdravotního pojištění včetně např. orientační výše doplatku pacienta nebo doplatku započitatelného do ochranného limitu. Databáze léčiv je dostupná nejen na stránkách určených odborné veřejnosti www.sukl.cz, ale také na  Informačním portálu pro veřejnost.

Cílem prováděné revize, kterou SUKL realizuje od roku 2008, je zajistit nákladovou efektivitu systému veřejného zdravotního pojištění a jeho přehlednost tím, že se sjednotí podmínky úhrad u léčiv, jež jsou terapeuticky zaměnitelné.


[1] na základě údajů o objemu dodávek léčivých přípravků do lékáren a zdravotnických zařízení v minulých letech

 

Prezentace z tiskové konference Prezentace z tiskové konference (2,08 MB)

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

 

Klinické studie