ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 24.2.2009

SÚKL informuje o spotřebách, registracích a cenových údajích u léčivých přípravků v České republice za rok 2008.

Praha, 24. 2. 2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejnil podrobné informace o spotřebách léčiv na jednotlivé účinné látky. Tyto analýzy potvrzují přesun finančních prostředků do náročnějších léčebných procesů, a to i s ohledem na zvýšenou sazbu DPH na léčivé přípravky. Dokazuje to i přehled spotřeb ve skupině tzv. Orphans - léčivých přípravcích určených pro vzácná onemocnění.

SÚKL zpracoval podrobnou analýzu spotřeb léčivých přípravků, která zobrazuje pohyb v jednotlivých lékových skupinách. Zaměřil se na porovnání nejen celých balení, ale i jednotek léčivých přípravků. Dále ukázal i dopad zvýšení DPH u léčivých přípravků, které vzrostlo oproti roku 2007 z 5 % na 9 % - odpočet_DPH.pdf odpočet_DPH.pdf (47,47 KB)

Orphans - léčivé přípravky pro vzácná onemocnění

V roce 2008 bylo distribuováno 24 514 balení přípravků pro vzácná onemocnění s finanční hodnotou přibližně 1,26 mld. Kč, což jsou přibližně 2 % z celkových výdajů na léčivé přípravky.
Během roku 2008 došlo k zajímavému vývoji, kdy při srovnání prvního a posledního čtvrtletí roku 2008 byl zaznamenán výrazný nárůst v počtech dodaných balení (o 93,2 %) i ve finančním vyjádření (o 44 %).

Registrace léčivých přípravků

V roce 2008 bylo pro Českou republiku nově registrováno 705 registračních čísel* (6 383 kódů SÚKL). Z tohoto množství byl poměr originálních léčivých přípravků a generik 47 : 629 registračních čísel. Ve třech případech se jednalo o homeopatika.

Je důležité podotknout, že při registraci jsou shodně posuzovány všechny léčivé přípravky, tedy originály i generika, a hlavním výstupem je zaručení jejich bezpečnosti, účinnosti a kvality.

Z těchto nových registrací bylo již v novém roce uvedeno na trh 16 registračních čísel ( 23 kódů SÚKL) - registrace 2008 na trhu.pdf registrace 2008 na trhu.pdf (89,97 KB)

*Reg. číslo - obsahuje číslo indikační skupiny, pořadové číslo registrace v daném roce a rok registrace.

Vývoj cen a úhrad v roce 2008

Od 1.1.2008 platí dle zákona č. 48/1997 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, nová pravidla určující postup stanovení maximální ceny výrobce a výši a podmínky úhrady ze zdravotního pojištění. SÚKL v roce 2008 stanovil maximální cenu výrobce u 2282 kódů léčivých přípravků, z toho u 152 kódů byla cena výrobce stanovena poprvé. U 401 kódů léčivých přípravků hodnotil podmínky pro úhradu ze zdravotního pojištění, z toho u 291 kódů byla úhrada stanovena poprvé.

Ve sledovaném období  došlo také ke změně maximální ceny výrobce u 11ti léčivých přípravků ze skupiny Orphans. Nejvýraznější snížení ceny bylo zaznamenáno u přípravku Myozyme, maximální cena klesla o 52 010 Kč a v roce 2008 to bylo 160 kusů balení tohoto velmi nákladného léku.

orphans_2008.pdf orphans_2008.pdf (92,88 KB)

Potvrzuje se tak předpoklad, že po zavedení nového systému stanovení cen a úhrad léčivých přípravků, budou dostupnější zejména velmi nákladné léky.

 

Další přílohy:

Poznámka k textu:
Údaje o množstevních objemech léčivých přípravků byly získány z hlášení subjektů oprávněných v České republice distribuovat léčivé přípravky (do lékáren, zdravotnických zařízení a prodejcům vyhrazených léčiv.)
Údaje o finančních objemech léčivých přípravků které uvádíme, jsou horním odhadem ceny pro konečného spotřebitele a vycházejí z výrobních cen oznámených distributory a výrobci.
DDD - definovaná denní dávka je stanovena WHO pro jednotlivé léčivé látky.
Více informací k metodice výpočtu je uvedeno v sekci Spotřeby a jiná hodnocení. 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Veronika Petláková
Tisková mluvčí a informační pracovník
Tel.:  272185333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz
 

Klinické studie