ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 22.3.2010

Státní ústav pro kontrolu léčiv představuje nebezpečné léky

Praha, 22. 3. 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahajuje informační kampaň „Nebezpečné léky“ zaměřenou proti padělkům a nelegálním léčivým přípravkům. SÚKL chce upozornit širokou veřejnost na problematiku možného nebezpečí nakupování léků na internetu.

SÚKL využívá odborné konference na téma „Léky, věc veřejná: Hrozba padělků“ k zahájení kampaně „Nebezpečné léky“. Této odborné konference se zúčastní zástupci organizací, které tuto kampaň podporují. Jsou mezi nimi Národní protidrogová centrála, Celní správa ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Úřad průmyslového vlastnictví, zástupci asociací farmaceutického průmyslu, pacientské organizace, lékaři, lékárníci a další, viz www.nebezpecneleky.cz

„Vizuální stránku kampaně provází paní Hubená a pánové Silák a Stydlín, kteří jsou hlavními postavami krátkých spotů upozorňujících na rizika nákupu léčiv na Internetu a jejich nelegálních nabídek,“ řekla Veronika Petláková, tisková mluvčí SÚKL.

Široké veřejnosti jsou určeny nové webové stránky www.nebezpecneleky.cz. Návštěvníci zde najdou pohromadě všechny potřebné informace: spoty, informační plakáty, manuál správného nakupování léků na Internetu, nejčastější otázky a odpovědi, poslední zachycené padělky či nelegální přípravky a také ukázky kampaní z jiných evropských států.

„Nejčastěji zachycené nelegální přípravky či padělky jsou určeny na léčbu erektilní dysfunkce a anabolické steroidy, dále pak léky na hubnutí. Jedná se o přípravky dostupné pouze na lékařský předpis. Lze tedy předpokládat, že lidé volí cestu nákupu, která nevyžaduje návštěvu lékaře a získání lékařského předpisu. Nákup na Internetu se jim tudíž jeví na první pohled jako snadná a rychlá cesta,“ uvedla Jaroslava Doležalová, vedoucí Oddělení enforcementu a dozoru nad reklamou SÚKL. „Kupující by si však měli uvědomit, že pohodlná cesta k lékům po Internetu je zároveň velmi nebezpečná a že léky získané mimo legální dodavatelský řetězec mohou poškodit zdraví. V zahraničí, například ve Švédsku, jsou zaznamenána i úmrtí,“ doplnil Martin Beneš, ředitel SÚKL. 

Aktivní dozor v oblasti nelegálního zacházení s léčivými přípravky je zaměřen především na oblasti zjišťování, vyšetřování, postih případů distribuce a prodeje osobami bez příslušného povolení, dále pak na oblast monitoringu internetového prostředí, ve kterém probíhá nelegální prodej léčivých přípravků.

SÚKL v oblasti prosazování práva enforcementu úzce spolupracuje s Celní správou, Policií ČR, Českou obchodní inspekcí, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) a živnostenskými úřady (ŽÚ). Spolupráce je rozšířena také na zahraniční instituce zabývající se touto problematikou, a to nejen při výměně informací, ale i při vyšetřování konkrétních případů s možným mezinárodním dopadem.

Při kontrolních akcích v roce 2009 zajistili pracovníci SÚKL 1 278 ks „léčivých přípravků“. Z tohoto množství zjistili a šetřili sedm  případů dovozu neregistrovaných léčivých přípravků, tři případy padělků léčivého přípravku a šest případů neoprávněného zacházení s registrovanými  léčivými přípravky.

SÚKL v roce 2009 vypracoval pro Policii ČR a celní úřady celkem 121 odborných vyjádření za účelem (ne)propuštění léčivých přípravků ze třetích zemí (zemí mimo EU), identifikace léčivých přípravků a objasnění právní úpravy v oblasti výdeje, distribuce, dovozu a vývozu léčivých přípravků.

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie