ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 20.11.2009

SÚKL se podílel na mezinárodní operaci proti prodeji padělaných a nelegálních léčiv na internetu

Praha, 20. 11. 2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se zúčastnil mezinárodního akčního týdne se zaměřením na internetový prodej padělaných a nelegálních léčiv, který proběhl ve dnech od 16. do 19. listopadu 2009. Mezinárodní akční týden měl za cíl zdůraznit nebezpečí nákupu takových léčiv prostřednictvím internetu. 

Díky stále narůstajícímu počtu webových stránek, jejichž prostřednictvím si lze opatřit nebezpečná a nelegální léčiva, zorganizoval v tomto týdnu INTERPOL a pracovní skupina IMPACT1 při Světové zdravotnické organizaci (WHO) mezinárodní operaci nesoucí název Pangea II, které se zúčastnilo 26 zemí z celého světa. 

V rámci této mezinárodní operace úzce spolupracovaly jak národní lékové agentury, tak policie a celní správy zúčastněných zemí. 

Operace se zaměřila na tři klíčové komponenty nelegálních webových stránek, a to jejich providery, platební systémy a doručovací služby. 

V rámci operace bylo zadrženo celkem 955 nelegálních zásilek a bylo zrušeno nebo znepřístupněno 72 nelegálních  webových stránek. 

Za Českou republiku se operace zúčastnil také SÚKL, který v rozsahu svých činností aktivně monitoruje a šetří nelegální zacházení s léčivými přípravky. V rámci akce Pangea II. bylo ve spolupráci s Celní správou na mezinárodním poštovním uzlu společně prověřeno 23 zásilek ze třetích zemí s podezřením na obsah nelegálních léčiv, přičemž 20 zásilek nebylo vpuštěno do České republiky. 

SÚKL dále zakročil proti 7 webovým stránkám nelegálních internetových lékáren, jejichž domény jsou sice registrovány v České republice, avšak své aktivity řídí ze zahraničí. 

Ředitel SÚKL, Martin Beneš, k tomu sdělil: „SÚKL opětovně varuje před nákupem padělaných či nelegálních léčiv prostřednictvím Internetu. Legální je v ČR internetový prodej pouze prostřednictvím 'kamenné lékárny'. Seznam lékáren s možností zásilkového/internetového prodeje je dostupný na Informačním portále pro veřejnost www.olecich.cz. Nabízet po Internetu léky na předpis je nelegální. Pokud se na Internetu setkáte s nelegální nabídkou léků, informujte prosím Státní ústav pro kontrolu léčiv, a to pomocí internetového formuláře na jeho Informačním portálu pro veřejnost2, na tel. čísle 272 185 333 nebo na emailu infs@sukl_cz." 

Při nákupu prostřednictvím internetových nabídek, jejichž původce není jasně označen, nemůže být zaručena jakost, účinnost a bezpečnost takto získaných léků. Ke kupujícímu se tedy může dostat přípravek, který obsahuje nižší než deklarované množství účinné látky nebo neobsahuje účinnou látku vůbec, případně může mít zcela jiné složení. Lék může být také poškozen nesprávným uchováváním. Jeho užití tak představuje závažné riziko pro zdraví kupujícího. 


Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

 

Kontakt:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
Tel.: 272 185 333
E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

 


1 International Medical Products Anti-Counterfeiting Taskforce (IMPACT) - Mezinárodní jednotka proti padělání léčiv, pracovní skupina WHO zaměřená na boj s padělky léčiv

2 Formulář je dostupný na zde.

Klinické studie