ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 20.10.2009

SÚKL respektuje rozhodnutí ÚOOÚ k centrálnímu úložišti

Praha, 20. 10. 2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) obdržel po devíti měsících od zahájení kontroly konečné rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ve věci kontroly nakládání s osobními údaji v centrálním úložišti elektronických receptů. Z rozhodnutí vyplývá, že SÚKL již nadále nebude shromažďovat číslo pojištěnce. Centrální úložiště bude nadále plnit funkci stanovenou zákonem, tzn. ukládání elektronických receptů.

„ÚOOÚ námitkám SÚKL o nejednoznačnosti zákona nevyhověl a potvrdil obsah protokolu v původním znění. SÚKL rozhodnutí ÚOOÚ plně respektuje. Bez odkladu jsme přikročili k realizaci uložených nápravných opatření," oznámil Martin Beneš, ředitel SÚKL.

SÚKL dnes zahájil likvidaci osobních údajů způsobem stanoveným zákonem. Dále již tyto osobní údaje nebudou do systému ukládány. Osobním údajem je číslo pojištěnce z listinných receptů a výdeje léčiv s pseudoefedrinem. V souvislosti s tímto rozhodnutím se změní další pravidla pro lékárny. Hlášení lékáren o výdeji léčiv na papírový recept a výdeji léčiv bez lékařského předpisu s omezením budou od 21. října 2009 lékárnami zasílána bez čísla pojištěnce. Rozhodnutí ÚOOÚ se nevztahuje na osobní údaje shromažďované prostřednictvím elektronického receptu. Lékárny jsou již dnes informovány samostatným sdělením SÚKL.

„ÚOOÚ postupoval v souladu s literou zákona, který zdravotním pojišťovnám z hlediska nakládání s osobními údaji pacientů zjevně přiznává odlišný režim než pro SÚKL. Jde přitom o rovnocenně citlivé údaje. Náprava tohoto právního stavu bude zřejmě možná jen zpřesněním zákona o léčivech," vysvětlil Beneš.

Od 21. října 2009 dochází ke změně rozsahu omezení pro výdej léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu (Aspirin Complex, Daleron proti chřipce a nachlazení, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol Plus Grip, Paralen plus). Nově budou v lékárnách vydávány bez předpisu a bez předchozího ověření měsíčního limitu prostřednictvím centrálního úložiště. V rámci jednoho výdeje lékárník vydá nejvýše 900 mg pseudoefedrinu (odpovídá 30 tabletám/sáčkům jakéhokoliv ze šesti zmíněných přípravků). Omezení nabídky prostřednictvím Internetu zůstává i nadále v platnosti.  

Lékárník před výdejem, jako dříve, ověří totožnost žadatele, do informačního systému lékárny zaznamená jméno, příjmení a číslo pojištěnce, aniž by nově údaje posílal formou hlášení do SÚKL.

Další informace k nové situaci ve výdeji léčivých přípravků s pseudoefedrinem, ke zpracování hlášení o vydaných léčivech, jakož i k dalšímu fungování centrálního úložiště a plné texty materiálů k ochraně osobních údajů a ke kontrole naleznete na webových stránkách SÚKL (www.sukl.cz).

 

Informace pro média:

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:

Hana Heringová
Tiskové a informační oddělení
Tel.: 272 185 333
E-mail: hana.heringova@sukl_cz

Klinické studie