ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 2.5.2009

Aktuální situace okolo centrálního úložiště  

Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL) přijal opatření k zajištění dostupnosti léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu. Po dobu optimalizace nastavení podpůrných a dohledových nástrojů centrálního úložiště, které zajišťují plynulou komunikaci mezi lékárnou a centrálním úložištěm, bude prozatím možný výdej přípravků s pseudoefedrinem bez ověření předchozích výdejů v centrálním úložišti.


Státní ústav pro kontrolu léčiv se omlouvá všem pacientům a lékárníkům, kteří mohli být při výdeji léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu dotčeni zpomalením odezvy centrálního úložiště.


„Sortiment přípravků používaných k léčbě příznaků nachlazení je široký a v lékárnách je po celou dobu zajištěna dostatečná nabídka dalších léčivých přípravků, které neosahují pseudoefedrin a na něž se tudíž nevztahuje omezení výdeje. Přímý dopad na pacienty byl tedy minimální, přesto považujeme za potřebné přijmout opatření, které zajistí očekávanou dostupnost podpůrné léčby proti nachlazení a při virových onemocněních,“ říká ředitel SÚKL PharmDr. Martin Beneš.


Ústav dočasně uvolňuje výdej léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením s obsahem pseudoefedrinu (Aspirin complex, Daleron proti chřipce a nachlazení, Modafen, Nurofen stopgrip, Panadol plus grip, Paralen plus) takto:


  1. bez ověření předchozího výdeje lze vydat nejvýše 2 balení x tbl/sáčků v rámci jednoho výdeje

„Tento dočasný systém výdeje bude platný do odvolání, tedy zajištění plné funkčnosti připojení k centrálnímu úložišti ve všech připojených lékárnách v České republice,“ dodává Martin Beneš.


„Spuštění výdeje v rámci kategorie bez lékařského předpisu s omezením doprovázelo i plánované zátěžové testování systému, nutné pro zajištění plynulého připojení k centrálnímu úložišti pro všechny lékárny v České republice“, uvedl Martin Beneš. V průběhu zátěžových testů došlo ke zjištění nedostačujícího nastavení podpůrných a dohledových nástrojů, které zpomalovalo spojení, a tím se odezva pro lékárny prodloužila. V této chvíli probíhá optimalizace funkčnost těchto nástrojů, a to jak na straně SÚKL, tak také na straně dodavatelů informačních systémů pro lékárny.


Nejednalo se tedy o kolaps systému, neboť centrální úložiště je po celou dobu funkční, ale pouze o omezení funkčnosti z důvodu prodloužené odezvy systému. V průběhu testování v produkčním prostředí, většina lékáren zahájila připojování právě k 1. 5. 2009, byl tak identifikován vysoký počet chybových zpráv.


Centrální úložiště elektronických receptů bylo zřízeno dle zákona o léčivech jako organizační součást Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Provoz centrálního úložiště je monitorován 24 hodin denně se zajištěním havarijní služby v případě neočekávaných událostí. Systém je zabezpečen na nejvyšší úrovni tak, aby byla zajištěna maximální ochrana dat spravovaných tímto systémem.


Informace pro média:


Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.


Kontakt:

Veronika Petláková

Tisková mluvčí a informační pracovník

Tel.: 272 185 333

E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

Klinické studie