ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 17.6.2009

SÚKL spustí elektronický lékový záznam pacienta

Praha, 17. 6. 2009 - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) připravuje elektronický lékový záznam pacienta, který mu poskytne aktuální přehled o jemu vydaných či elektronicky předepsaných léčivech. Pacient bude mít trvalý přístup k informacím o tom, jaké léky si vyzvedl na lékařský recept tištěný i elektronický či bez receptu s omezením a také které léky mu byly elektronicky předepsány. Dále bude mít přehled o tom, jakou část ceny léků mu uhradila zdravotní pojišťovna a jaká část doplatku bude pacientovi započítána do ochranného limitu či jaký zaplatil regulační poplatek.

 • Memorandum.pdf Memorandum.pdf (367,75 KB) - Memorandum o navázání spolupráce mezi Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Svazem pacientů ČR

Záznamy každého pacienta budou obsahovat detailní informace k jednotlivým položkám receptů (v listinné i elektronické podobě) a o výdejích léčiv bez lékařského předpisu s omezením. Informace o jednotlivých předepsaných či vydaných položkách budou kromě základních údajů o přípravku obsahovat zejména instrukce k jejich užívání, identifikační údaje o předepisujícím lékaři a vydávajícím lékárníkovi, údaje o výši úhrady ze zdravotního pojištění, o doplatcích započitatelných do ochranného limitu a zaplacených regulačních poplatcích.

Elektronické lékové záznamy pacientů jsou vytvářeny na základě dat shromažďovaných v tzv. centrálním úložišti dat, jehož zřizovatelem je Státní ústav pro kontrolu léčiv. O všech přístupech k lékovému záznamu je veden přehled, který je pacientovi dostupný jako součást lékového záznamu.

K úplnému záznamu bude mít přístup pouze vlastník účtu, a to prostřednictvím zabezpečeného přenosu přes Internet pomocí přidělených identifikačních údajů a zaručeného elektronického podpisu.

„Lékárníci i lékaři se dostanou pouze k údajům o léčivech, které pacientovi sami předepsali či vydali. Myslitelnou výjimkou bude moci být snad jen případ akutního ohrožení pacientova zdraví či života, kdy může být informace o tom, jaké léky užívá, pro ošetřujícího lékaře klíčová k provedení účinného zásahu," dodává k bezpečnosti přístupu PharmDr. Martin Beneš, ředitel SÚKL.

Kromě komfortní orientace ve vydaných a užívaných lécích přinese lékový záznam významné zvýšení bezpečnosti pacienta při užívání léčivých přípravků. Při konzultaci s lékařem může lékový záznam pomoci zamezit předepisování léčiv se vzájemnými kontraindikacemi či snížit předepisování stejných či podobných léčiv několika lékaři. V konečném důsledku systém přispěje k úspoře pacienta za doplatky u léčiv, které nemusely být předepsány.

Využívání tohoto jedinečného nástroje zároveň povede ke zvýšení informovanosti pacientů a podpoří jejich aktivní přístup při rozhodování o léčbě.

SÚKL bude data z úložiště ve striktně anonymizované podobě využívat k plnění své zákonné povinnosti, vytváření analýz spotřeb léčiv v České republice jako podkladu pro optimalizaci lékové politiky. Kromě toho bude moci data použít k ochraně zdraví občanů v případě, že v rámci svých farmakovigilančních aktivit zjistí závažné riziko užívání určitého přípravku.

Ilustrativní náhled do lékového záznamu bude k dispozici na internetových stránkách www.sukl.cz a www.olecich.cz .

 • Lékový záznam pacienta.pdf Lékový záznam pacienta.pdf (1,56 MB)
 • Tištěný výstup z lékového záznamu pacienta.pdf Tištěný výstup z lékového záznamu pacienta.pdf (482,74 KB)
 •  Informace pro média:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

  Kontakt:

  Veronika Petláková
  Tisková mluvčí a informační pracovník
  Tel.: 272 185 333
  E-Mail: veronika.petlakova@sukl_cz

  Klinické studie