ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 16. 4. 2010

SÚKL a Koalice pro zdraví podporují práva pacientů

Praha, 16. dubna 2010 – Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Koalice pro zdraví se v neděli 18. dubna 2010 připojí k letos již čtvrtému Evropskému dni práv pacientů. Práva pacientů jsou jedním z důležitých témat v celé Evropě. Jejich zajištění v rámci zlepšování zdravotní péče v České republice je jedním z cílů Koalice pro zdraví. Státní ústav pro kontrolu léčiv pak práva pacientů aktivně podporuje při mnoha svých aktivitách, které nabízí českým pacientům.   

SÚKL spolu s Koalicí pro zdraví se 18. dubna 2010 připojí k Evropskému dni práv pacientů. Koalice připravuje u této příležitosti setkání ministryně zdravotnictví ČR Dany Juráskové s pacientskými organizacemi dne 19. dubna, SÚKL za podpory svých partnerů, mezi něž patří i Koalice pro zdraví, pokračuje ve svých aktivitách zaměřených na pacientskou veřejnost.  

Obě instituce tak nadále pokračují ve spolupráci směřující ke zlepšení informovanosti pacientů o léčivých přípravcích a k zajištění bezpečnosti, účinnosti a jakosti  léčiv v České republice. Ředitel SÚKL PharmDr. Martin Beneš k tomu uvádí: „Posláním Ústavu je mimo jiné podílet se na zajištění bezpečnosti léčiv pro pacienty, ke které přispívá rovněž vyšší informovanost široké veřejnosti. Státní ústav pro kontrolu léčiv, mimo jiné ve spolupráci s Koalicí pro zdraví, aktivně informuje pacienty o otázkách souvisejících s léky a lékovou politikou v rámci svých kompetencí. Letos se Ústav snaží občanům České republiky poskytnout bližší informace také o dvou aktuálních tématech bezpečnosti léčiv prostřednictvím informačních kampaní.“  

Již na začátku roku 2010 byla odstartována informační kampaň, v jejímž rámci SÚKL upozorňuje odbornou a pacientskou veřejnost na problematiku bezpečnosti léčiv a význam informací o nežádoucích účincích zaznamenaných v souvislosti s jejich užitím. Martin Beneš dodává: „Bezpečnost léčiv - a tedy i pacientů - je společným cílem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, zdravotnických pracovníků, farmaceutických společností a samozřejmě i pacientů samotných. Proto bychom rádi naše partnery přizvali k intenzivnější spolupráci. Každý může přispět k zajištění léčby s menším rizikem pro pacienta." 

V březnu tohoto roku SÚKL dále zahájil preventivní kampaň „Nebezpečné léky“, jejímž cílem je varovat širokou veřejnost před nákupem padělků léčiv nabízených hlavně prostřednictvím Internetu. K zajištění dostupnosti srozumitelných informací pro pacienty spustil SÚKL také nové internetové stránky www.nebezpecneleky.cz. Návštěvníci zde naleznou rady pro správné nakupování léků na Internetu, nejčastější otázky a odpovědi, poslední zachycené padělky či nelegální přípravky a také ukázky kampaní z jiných evropských stát. Stránky jsou doplněny o české internetové spoty a informační plakáty. 

SÚKL také již druhým rokem provozuje Informační portál pro veřejnost www.olecich.cz, kde uživatelé Internetu naleznou mimo jiné přehledné databáze všech léčivých přípravků, které jsou registrované v České republice, a všech lékáren působících v ČR. Pacienti zde najdou mnoho dalších praktických  informací k lékové problematice (např. o povinném očkování či o očkování při cestování) a mohou se také prostřednictvím portálu na SÚKL obracet s dotazy či informovat pracovníky Ústavu např. o zachycené nelegální nabídce k nákupu léčiv či o nežádoucím účinku konkrétního léčivého přípravku. Martin Beneš k portálu uvádí: „Při budování portálu nám šlo zejména o to, aby byl zdrojem aktuální a hlavně ověřené informace, k nimž by měl mít každý pacient přístup.“ 

V České republice jsou základní práva pacientů řešena v souladu s principy mezinárodní Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a dalšími principy aplikovanými ve státech Evropské unie. Všechna jsou zároveň zakotvena v českých právních předpisech. Úmluva upravuje zejména právo pacienta na informace a nezbytnost poučení pacienta o probíhající léčbě, potažmo léčivých přípravcích, které užívá. 

Informace pro média: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky. 

Kontakt:
Veronika Petláková
Tisková mluvčí
T
el.: 272 185 333
E-mail: veronika.petlakova@sukl_cz  

Koalice pro zdraví byla oficiálně založena 2. června 2004 jako obecně prospěšná organizace. Jsme volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem: "Zlepšení zdravotní péče v ČR". Chceme vytvořit platformu pro pozitivní dialog mezi jednotlivci i skupinami, hledání řešení jejich problémů a pomoc při jejich realizaci. Koalice pro zdraví – servisní služba organizacím.

Kontakt:
Koalice pro zdraví, o.p.s.
Tel./Fax: 00420 261 174 079
E-
mail: info@koaliceprozdravi_cz

 

 

Klinické studie