ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva SÚKL a Policie ČR ze dne 24. 2. 2012

Na základě spolupráce SÚKL a Policie ČR bylo zahájeno trestní stíhání proti dvěma mužům.

V úterý (21. 2. 2012) zahájili olomoučtí policisté trestní stíhání proti muži M. V. (rok narození 1978), kterého obvinili ze spáchání přečinu "Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu" (§ 286 odst. 1 tr. zákoníku č. 40/2009 Sb). Muž se protiprávního jednání dopustil tím, že od srpna roku 2010 do současnosti jako farmaceut a vedoucí lékárny „U růže“ v Olomouci na ulici Hodolanská vydával osobám zneužívající léčivé látky přípravky Nurofen Stop Grip tbl. a Modafen tbl., s obsahem pseudoefedrinu, jehož prodej podléhá přísné kontrole, jako prekurzor sloužící k výrobě metamfetaminu tzv. pervitinu. Tyto léčivé přípravky vydával po předchozí dohodě těmto osobám na padělané recepty. Dále s nimi měl dohodnuto, jakým způsobem mají být recepty vyplněné. Muž úmyslně vydával léčivé přípravky s cílem obohatit se ze své obchodní marže z prodeje léčiv.

Za období od srpna roku 2010 do července roku 2011 bylo v lékárně vydáno nejméně 10 561 kusů léčivých přípravků s obsahem pseudoefedrinu (dále jen PSE). Dle šetření Státního ústavu pro kontrolu léčiv bylo zjištěno, že obdobné lékárny v Olomouci za uvedené období vydaly v průměru 118 kusů takovýchto přípravků. Muž tedy věděl, že takto velké množství léčivých přípravků bude použito k výrobě omamné a psychotropní látky.

Policisté rovněž zahájili (20. 2. 2012) trestní stíhání proti T. K. (rok narození 1983) pro spáchání přečinu "Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy" (§ 283 odst. 1 tr. zákoníku). Takového jednání se muž dopustil nejméně v osmi případech, kdy distribuoval pervitin vyrobený právě z léčivého přípravku Nurofen Stop Grip. Muž byl rovněž hlavním výrobcem a distributorem falešných receptů, na které lékárník vydával léčiva s obsahem PSE.

V obou případech byly provedeny domovní prohlídky, byly zajištěny především písemné důkazní materiály (padělané recepty), zařízení sloužící k výrobě pervitinu a výpočetní technika sloužící k výrobě falešných receptů. Současně bylo zajištěno i malé množství pervitinu (0,7 g). Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v součinnosti s Policií ČR provedl v roce 2011 v olomoucké lékárně "U Růže" cílené kontroly, jejichž předmětem bylo především zacházení s léčivými přípravky s obsahem pseudoefedrinu.

Ze zjištěných skutečností vyplynulo podezření na porušení zákona o léčivech. Obvyklým postupem SÚKL v těchto případech je zahájení správního řízení.

SÚKL poskytl Policii ČR veškeré potřebné informace, potřebné k jejímu dalšímu vyšetřování. Tento případ byl výjimečný svým rozsahem a také délkou spolupráce SÚKL a Policie ČR, která trvala od poloviny roku 2011.

 

 

Tiskové a informační oddělení
24. 2. 2012

Klinické studie