ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ke kontrolám prodejů léků v tržnicích

Státní ústav pro kontrolu léčiv provádí inspekce v tržnicích od roku 2004. Tyto inspekce jsou zaměřeny na odhalování protizákonného prodeje léčivých přípravků. Vybrané inspekce jsou prováděny ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou.

Od roku 2004 bylo v tržnicích České republiky provedeno 14 inspekcí.  Z tohoto počtu bylo v 10 případech zahájeno správní řízení ve věci uložení pokuty. Doposud byly uloženy pokuty v celkové výši 110 700,- Kč a ve dvou případech zahájí SÚKL správní řízení ve věci uložení pokuty v nejbližší době.  

Vzhledem ke zjištěnému rozšíření neoprávněného prodeje léčivých přípravků na tržnicích bude Státní ústav pro kontrolu léčiv tuto oblast i nadále sledovat, monitorovat a postihovat. 

Státní ústav pro kontrolu léčiv nedoporučuje v žádném případě občanům nákup léčivých přípravků v tržnicích. Kromě toho, že léky jsou v těchto případech vystaveny zcela nevhodnému skladování, existuje zde i riziko nákupu padělků. To všechno může způsobit poškození zdraví spotřebitele.

Klinické studie