ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva 23. 4. 2014: Nové informace o antikoncepci – riziko vzniku krevních sraženin

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje o celoevropském přehodnocení přínosů a rizik kombinované hormonální antikoncepce, pokud jde o riziko vzniku krevních sraženin.

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách v souvislosti s užíváním kombinované hormonální antikoncepce je známo mnoho let. Nedávné celoevropské přehodnocení potvrdilo již známou skutečnost, že toto riziko je malé, nicméně podle nově dostupných údajů je mírně vyšší, než bylo známo dříve.

Riziko vzniku krevních sraženin v žilách se mírně liší mezi jednotlivými přípravky a závisí na typu gestagenu (jednoho z hormonů), který přípravky obsahují. Pohybuje se mezi 5-12 případy venózního tromboembolismu na 10 000 žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci ročně, což je přibližně 2-6x častěji než u žen, které antikoncepci neužívají. Krevní sraženiny mohou vznikat také v tepnách, nejčastěji v srdci, kde způsobí srdeční infarkt, nebo v mozku, kde způsobí cévní mozkovou příhodu. Přípravky kombinované hormonální antikoncepce také mírně zvyšují riziko krevních sraženin v tepnách, ale méně, než riziko krevních sraženin v žilách. Toto mírné riziko je stejné u všech kombinovaných antikoncepčních přípravků.

Krevní sraženiny u žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci se vyskytují vzácně, mohou však být velmi závažné, ve velmi vzácných případech mohou skončit i smrtí.

SÚKL proto na informačním portálu Olécích.cz publikoval informace, týkající se této problematiky: https://www.olecich.cz/encyklopedie/bezpecnost-kombinovane-hormonalni-antikoncepce

Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce zde najdou ucelený přehled informací, stejně jako nejčastější otázky a odpovědi o tomto typu antikoncepce.

Každý gynekolog má k dispozici informační materiály o riziku krevních sraženin, které by měl dát každé ženě, která kombinovanou hormonální antikoncepci užívá nebo o jejím užívání uvažuje. Materiály jsou k dispozici také v elektronické podobě na webu SÚKL zde: https://www.sukl.cz/leciva/rok-2014


SÚKL také upozorňuje na to, že před zahájením užívání kombinované hormonální antikoncepce je vždy nutné zvážit všechny okolnosti a rizikové faktory, které by mohly ke vzniku krevní sraženiny přispět.

 

Tiskové a informační oddělení
23. 4. 2014

Klinické studie