ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Tisková zpráva ze dne 23. 5. 2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil počátkem května projekt, jehož dlouhodobým cílem je zvyšování efektivity správního orgánu.

Projekt nazvaný „Systém měření efektivity procesů“ odstartoval 1. 5. 2011 prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, za finanční podpory státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz).

Hlavním cílem projektu je vytvoření a kroková implementace systému měření efektivity procesů Ústavu. Projekt bude směřovat k postupnému přesnějšímu stanovování cílů, efektivnějšímu řízení Ústavu a skrze průběžné úpravy, jak v rovině vnitřních předpisů, tak v rovině personálně-vzdělávací, dosahovat efektivnějšího naplňování poslání Ústavu.

Projekt navazuje na každodenní, rutinní činnosti Ústavu. Je zaměřen na racionalizaci administrativních procedur při výkonu správní agendy, v rámci kterých SÚKL realizuje řadu dílčích aktivit a projektů pro aplikaci  moderních metod výkonu veřejné správy.

 

Klíčové aktivity projektu:

  • Vytvoření koncepce stanovování cílů, nastavování kritérií pro měření výkonnosti a samotné sledování a hodnocení výkonnosti
  • Rozvoj řídících schopností a kompetencí vedoucích zaměstnanců
  • Ověření vytvořené koncepce na vybraném pilotním pracovním týmu/sekci
  • Plošná implementace systému stanovení cílů a hodnocení výkonnosti v rámci celého SÚKL

 

 

Tiskové a informační oddělení
23. 5. 2011

Klinické studie