ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Testosteron – Výbor PRAC nepotvrdil zvýšené riziko kardiovaskulárních nežádoucích účinků

Farmakovigilanční výbor PRAC nepotvrdil obavy ze závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní cévy, včetně infarktu myokardu.

Farmakovigilanční výbor pro posuzování rizik léčivých přípravků PRAC ukončil celoevropské přehodnocení přípravků obsahujících testosteron a nepotvrdil obavy ze závažných nežádoucích účinků na srdce a krevní cévy, včetně infarktu myokardu.

Momentálně nejsou k dispozici konzistentní důkazy, které by potvrdily, že užívání testosteronu u mužů, jejichž organismus neprodukuje dostatek testosteronu (stav zvaný hypogonadismus), zvyšuje riziko onemocnění srdce. Přínosy léčby testosteronem nadále převyšují její rizika, ale výbor PRAC doporučuje, aby byla léčba nasazována pouze v případech, kde byl nedostatek testosteronu potvrzen přítomností klinických příznaků a také laboratorními testy.

Důkazy ohledně kardiovaskulárního rizika těchto léčivých přípravků jsou rozporuplné. Některé studie (včetně nedávno publikovaných studií 1,2) naznačují zvýšené riziko kardiovaskulárních obtíží u mužů užívajících testosteron v porovnání s muži, kteří ho neužívali. Tyto studie však mají jisté nedostatky a další studie3,4 toto riziko nepotvrdily. Výbor PRAC také upozornil, že riziko kardiovaskulárních obtíží může zvyšovat samotný nedostatek testosteronu v organismu.

Výbor PRAC navrhuje doplnit informace doprovázející přípravky s obsahem testosteronu tak, aby obsahovaly doporučení používat testosteron pouze u mužů, kde byl jeho nedostatek prokázán vedle klinických příznaků také laboratorními testy a naopak nebyl používán u mužů se závažnými problémy se srdcem, játry nebo ledvinami. Dále má být doplněna informace o nedostatku údajů týkajících se bezpečnosti a účinnosti u mužů starších než 65 let a také fakt, že hladina testosteronu s věkem klesá a nejsou k dispozici referenční hodnoty v závislosti na věku.

Doporučení Výboru PRAC bude nyní předáno Koordinační skupině pro MRP/DCP procedury CMD(h) k přijetí finálního stanoviska. Bezpečnost léčivých přípravků s obsahem testosteronu je nadále sledována. V současné době probíhá několik dalších studií, jejichž výsledky budou v budoucnu zváženy při pravidelném hodnocení přínosů a rizik těchto léčivých přípravků.

Více o přípravku

Testosteron je hormon patřící mezi androgeny a používá se k substituční léčbě mužského hypogonadismu. Pro užívání u zdravých starších mužů není testosteron v EU registrován.

V České republice je testosteron dostupný v léčivých přípravcích Agovirin  depot, Nebido a Sustanon v injekčních formách a ve formě kapslí v léčivém přípravku Undestor.  Agovirin  depot  je indikován i k léčbě postmenopauzálních symptomů u žen, tato indikace nebyla v referralu přehodnocována.

Literatura:

1 Vigen et al. “Association of testosterone therapy with mortality, myocardial infarction, and stroke in men with low testosterone levels” JAMA. 2013 Nov 6;310 (17):1829-1836.

2 Finkle et al. “Increased risk of non-fatal myocardial infarction following testosterone therapy prescription in men.” PLoS One. 2014 Jan 29;9(1):e85805.

3 Baillargeon J, Urban RJ, Kuo Y-F, Ottenbacher KJ, Raji MA, Du F, Lin Y-l, Goodwin JS. Risk of myocardial infarction in older men receiving testosterone therapy. Ann Pharmacother 2014; 48(9):1138-1144.

4 Corona G, Maseroli E, Rastrelli G, Isidori A, Mannucci E, Maggi M. Cardiovascular risk associated with testosterone boosting medications: a systematic review and metaanalysis. Exp Opin Drug Safety 2014 (Posted online on August 19, 2014. (doi:10.1517/14740338.2014.950653)

 

Oddělení farmakovigilance
12. 11. 2014

Klinické studie