ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL vydává knihu Příběhy léků, široké veřejnosti je k dispozici zdarma

SÚKL v těchto dnech vydává knihu Tomáše Cikrta s názvem Příběhy léků. Ta nabízí mnoho zajímavých informací o léčivých přípravcích, jejich vzniku a vlastnostech. Cílem publikace je nejen informovat, ale i vzdělávat veřejnost v oblasti lékové problematiky a přispět tak k bezpečnějšímu používání léků v České republice.

Kniha ve velké míře zjednodušuje složité chemické a farmakologické jevy, ale přitom se snaží zaujmout i zvídavého a přemýšlivého čtenáře. „Jde o takový malý výlet po největších pozoruhodnostech, který by mohl čtenáře inspirovat k hlubšímu zájmu o léky a farmacii obecně,“ uvádí autor knihy Tomáš Cikrt. Ministr zdravotnictví Leoš Heger k tomu dodává: „Jsem velmi rád, že vychází kniha, která dokonale zapadá do priorit ministerstva zdravotnictví v oblasti bezpečnosti a informovanosti českých pacientů. 

Publikaci vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv v rámci péče o bezpečnost českých pacientů a edukační činnosti pro širokou veřejnost zaměřenou na lékovou problematiku. „Tato kniha je po boku portálu O lécích.cz dalším pilířem našeho úsilí o vzdělávání veřejnosti v oblasti léčivých přípravků a domnívám se, že zajímavé informace a postřehy zde naleznou i zkušení farmaceuti, lékaři i další pracovníci ve zdravotnictví,“ říká Pavel Březovský, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Distribuce knihy zahrnuje několik kanálů. Jedná se především o spolupráci s pacientskými organizacemi a sdruženími, jako je například Koalice pro zdraví, městskými knihovnami, dále knihovnami ve zdravotnických zařízeních a domovech pro seniory či knihovnami pro nevidomé. Právě pro ně připravil SÚKL ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR audio verzi publikace. Kniha Příběhy léků je rovněž k dispozici na internetových stránkách O lécích.cz zdarma ke stažení v dynamickém PDF i ve formátech pro oblíbené čtečky elektronických knih.

 


Státní ústav pro kontrolu léčiv je správním orgánem zřízeným zákonem o léčivech. Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze účinná, bezpečná a farmaceuticky jakostní humánní léčiva, podílet se na tom, aby byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky a bezpečné a jakostní lidské tkáně a buňky.

Kontakt:
Lucie Šustková, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, e-mail: lucie.sustkova@sukl_cz    

Klinické studie