ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL přijal hlášení o úmrtí seniora v časové souvislosti s podáním vakcíny proti COVID-19

Dne 10.2.2021 SÚKL přijal nahlášení úmrtí, ke kterému došlo v důsledku zhoršení zdravotního stavu v časové souvislosti s podáním vakcíny proti COVID-19. S tímto hlášením bude SÚKL nadále pracovat.


10. 02. 2021


Jednalo se o pacienta ze skupiny křehkých seniorů, u kterého se po očkování objevily běžné nežádoucí účinky jako je nechutenství, nevolnost, zvracení a únava. Zatímco u většiny osob tyto nežádoucí účinky za několik dní odezní, není vyloučeno, že u velmi oslabených starých osob mohou vést k závažnému zhoršení zdravotního stavu.

SÚKL již v tiskové zprávě z 19.1.2021 „Očkování osob starších 85 let vakcínami proti COVID-19“ upozorňoval, že by lékař z důvodu předběžné opatrnosti měl doporučit očkování pacientům starším 85 let na základě zhodnocení zdravotního stavu pacienta a po konzultaci s pacientem a s jeho rodinou. Rozvaha lékaře, zda očkování proti COVID-19 konkrétnímu pacientovi doporučí, by měla zahrnovat zvážení, jak náchylný je pacient k závažným komplikacím při možném prudkém zhoršení zdravotního stavu. Rovněž u pacientů v terminálních stádiích onemocnění je třeba zvážit, zda pro ně očkování nebude znamenat nepřiměřenou zátěž.

Současně upozorňujeme, že velmi křehké staré osoby, které byly očkovány, je nutno po očkování pečlivě sledovat a důsledně řešit všechny zdravotní potíže včetně těch, které jsou u běžné populace považovány za nezávažné.

Klinické studie