ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL pokutuje další lékárnu za nelegální vývoz léčivých přípravků do zahraničí

Pokutu, kterou SÚKL uložil lékárně Olympia s. r. o., potvrdilo začátkem května tohoto roku Ministerstvo zdravotnictví.  Výše uložené sankce je 900.000 korun. Pokuta již nabyla právní moci. 

V této souvislosti je třeba zmínit, že SÚKL již více než před rokem upozornil provozovatele lékáren na to, že se při své inspekční činnosti stále častěji setkává s výskytem nelegálních přeshraničních aktivit provozovatelů lékáren. Tyto aktivity spočívají v opakovaných prodejích poměrně velkých množství často nenahraditelných léčivých přípravků zahraničním odběratelům, odkud je pak možný jejich další prodej do zemí s vyšší cenovou hladinou. Mezi léčivými přípravky nelegálně prodanými do zahraničí byly paradoxně i léky, na jejichž nedostatek si lékárníci současně stěžovali. Na této situaci nic nezměnilo ani zveřejňování informací o sankcích, které SÚKL za tuto činnost uložil.

Provozovatel lékárny Olympia s. r. o. v rozporu se zákonem o léčivech dodal do zahraničí celkem 1 827 balení registrovaných léčivých přípravků v celkové hodnotě 1 576 596,50 Kč, které lékárna odebrala od distributorů pro své potřeby. Tyto léky se však k českým pacientům nedostaly, přímo ze skladu lékárny byly dodány do Slovenské republiky.

Tento případ však není ojedinělý. Na základě kontrolní činnosti vydal SÚKL celkem 4 pravomocná rozhodnutí o pokutě v celkové výši 1 950 000,00 Kč, správní řízení včetně odvolacích řízení na MZ jsou vedena i s dalšími lékárnami, které se účastnily nelegálního vývozu léčivých přípravků z České republiky.

Hodnota léčivých přípravků exportovaných těmito lékárnami dosahuje bezmála 300 miliónů korun a množství vyvážených léčivých přípravků je poměrně vysoké, přes 400 000 balení.

 

Stav řízení či kontroly 29.5.2018

Souhrnná výše pokut

Cena LP prodaných z lékárny

do zahraničí (cca) 

4 příkazy/rozhodnutí v NPM

1 950 000,00 Kč

4 336 973,74 Kč

2 v odvolacím řízení na MZ

4 000 000,00 Kč

9 655 208,65 Kč

3 podáno odvolání, bude předáno na MZ

3 670 000,00 Kč

9 340 663,61 Kč

23 řízení dosud probíhá

89 175 000,00 Kč

258 820 521,50 Kč

 

Celkem

 

98 795 000,00 Kč

 

282 153 367,60 Kč

 

V médiích se v poslední době objevují stížnosti lékáren na potíže při objednávání léků, které dávají do souvislosti s opatřeními některých držitelů rozhodnutí o registraci, jež mají omezit odlivu léčivých přípravků do zahraničí, a s odvoláním na potřeby pacientů požadují po Ministerstvu zdravotnictví řešení spočívající v povinnosti distributora dodat lékárně lék bez jakýchkoliv omezení. Tyto odhalené případy nelegálních dodávek léčivých přípravků z lékáren do zahraničí však ukazují, že ne všechny lékárny objednávají léky za účelem jejich výdeje pacientům v České republice.

SÚKL se při své kontrolní činnosti bude na tento problém i nadále zaměřovat.

 

Tiskové a informační oddělení
29. 5. 2018


Kontakty pro média: PharmDr. Hana Šindelářová, tisková mluvčí, tel.: 272 185 944, e-mail: tiskove@sukl_cz

Klinické studie