ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SÚKL a Generální ředitelství cel společně v boji proti padělkům

Padělky a nelegální léčivé přípravky jsou celosvětovým problémem a Česká republika není výjimkou. Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Martin Beneš a generální ředitel Generálního ředitelství cel Pavel Novotný proto uzavřeli dne 16. ledna 2012 dohodu o spolupráci, jejímž cílem je zlepšit, zkoordinovat a zefektivnit spolupráci v této oblasti.

Obě strany budou spolupracovat především při společných kontrolách v oblasti dovozu a vývozu léčivých přípravků, výměně zkušeností z praktické aplikace právních norem a v oblasti vzdělávání. „Díky této dohodě zajistíme, aby kontroly na celostátní i na regionální úrovni probíhaly ve vzájemné synchronizaci, a eliminovali jsme tak například opakování kontrol u téhož subjektu v krátkém časovém intervalu po sobě,“ říká ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv PharmDr. Martin Beneš. „Naší snahou bude, aby jednotlivé kontroly probíhaly v maximální míře za účasti zástupců obou institucí,“ doplňuje generální ředitel Generálního ředitelství cel brigádní generál JUDr. et Ing. Pavel Novotný.

Dohoda zavazuje obě instituce k tomu, že budou společně vyhodnocovat výsledky kontrol a vzájemně si poskytovat informace z rozhodovací činnosti a soudních řízení. S cílem zkvalitnění výkonu kontrol se ředitelé Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Generálního ředitelství cel dohodli rovněž na průběžném společném proškolování kontrolních pracovníků.

Státní ústav pro kontrolu léčiv touto iniciativou pokračuje v započatém boji proti nelegálním a padělaným léčivým přípravkům, které přichází do České republiky, ale i od nás do jiných států světa. Česká republika navíc patří mezi aktivní podporovatele Úmluvy o padělání léčiv a podobných trestných činech, které ohrožují veřejné zdraví (MEDICRIME). Díky této úmluvě budou mnohem přísněji a důrazněji než dosud postihovány činy, které ohrožují zdraví a životy pacientů.

 

Fotografie pro média ke stažení a publikaci:                          

 2012_01_16_SUKL_GRC_01.jpg          2012_01_16_SUKL_GRC_02.jpg          2012_01_16_SUKL_GRC_03.jpg  

 

Tisková zpráva SÚKL a GŘC: pdf.pngTisková zpráva_SÚKL_GŘC, soubor typu pdf, (180,96 kB)

 

 

16. 1. 2012

Tiskové a informační oddělení SÚKL
lucie.sustkova@sukl_cz
tel.: 272 185 756
www.sukl.cz

 

Oddělení vztahů k veřejnosti GŘC
media@cs_mfcr_cz
mob.: 725 370 040

 

 

Klinické studie