ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stanovisko SÚKL ze dne 16. 12. 2015 k předběžnému opatření Městského soudu v Praze

SÚKL informuje o svém stanovisku k předběžnému opatření Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2015.

Předběžným opatřením Městského soudu v Praze ze dne 14. prosince 2015 je SÚKL nařízeno zdržet se jakéhokoli užití následujících SW aplikací:

  • aplikace LEK13 – hlášení výdejů léčivých přípravků,
  • aplikace DIS13 – hlášení dodávek léčivých přípravků,
  • aplikace CIS – evidence a zveřejňování číselníku SÚKL pro výrobce SW a CÚ,
  • aplikace EI – evidence externích identit subjektů přistupujících k systémům SÚKL,
  • aplikace HZ – hlášení závad v jakosti léčivých přípravků*
  • aplikace DSŘ – dokumentace správních řízení,
  • aplikace HOPL – hlášení stavu a pohybu omamných a psychotropních látek.

Ústav respektuje výše uvedené předběžné opatření Městského soudu v Praze a bude činit další právní kroky tak, nebyla ohrožena bezpečnost českých pacientů. Ústav využije veškerých zákonných možností k řešení nastalé situace. 

Realizace předběžného opatření nebude mít dopad na bezpečnost léčiv používaných v České republice.

*Systém pro zasílání informací o závadách v jakosti léčivých přípravků ze strany SÚKL lékárnám


Tiskové a informační oddělení
16. 12. 2015


Klinické studie