ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stanovisko SÚKL k projektu erecept.cz

Státní ústav pro kontrolu léčiv nemá s uvedenou platformou nic společného a od těchto webových stránek se plně distancujeme.

Vnímáme, že název „Národní rezervační systém elektronických receptů“ je zavádějící a pro zákazníky může být matoucí, neboť se mohou mylně domnívat, že se jedná o portál provozovaný státem. V tomto ohledu jde ale spíše o problematiku spotřebitelského práva, ke které nám nepřísluší se vyjadřovat, jakkoliv s touto skutečností můžeme seznámit kompetentní instituce.

Pravdou však je, že slovní spojení „eRecept“ je zaregistrovanou ochrannou známkou, jejímž vlastníkem je právě SÚKL (viz https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-ochrannych-znamek/narodni-databaze.html; při hledání zadat „erecept“).

Vzhledem k této skutečnosti proto nyní zvažujeme právní kroky.

Na základě dosavadních šetření týkajících se zejména přístupových údajů a využití dat z informačního systému eRecept jsme dospěli k závěru, že ve vztahu k tomuto systému, a tedy po technické stránce nečiní jeho provozovatelé nic nelegálního. Nezjistili jsme žádné porušení pravidel s ohledem na využití přístupových údajů. Podle informací na webových stránkách i na základě našeho praktického ověření lze konstatovat, že jde o rezervační systém, prostřednictvím něhož si pacient zamluví léčivé přípravky u vybraného provozovatele. Systém pouze zprostředkovává rezervaci mezi pacientem a zvolenou lékárnou, přičemž jej provozuje subjekt nezávislý na lékárně, v níž bude proveden výdej (viz Obchodní podmínky https://erecept.cz/obchodni-podminky). Recepty se zpracovávají až ručně v dané lékárně. Pacientem zadaný identifikátor je tedy pouze přeposlán do zvolené lékárny. V podstatě to samé činí každý operátor nebo poskytovatel e-mailových schránek v případě, že pacient kontaktuje lékárnu jinak než jen osobní návštěvou.

Dle české legislativy nic nebrání tomu, aby pacient předal lékárníkovi identifikátor v předstihu a příslušné léky si tak zarezervoval, tj. učinil tak ještě před samotnou osobní návštěvou lékárny, a do lékárny si pak už jen došel pro připravené léčivé přípravky. Výdej léků na lékařský předpis je samozřejmě legální pouze při osobním vyzvednutí, přičemž výdej je dle § 84 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, umožněn i jiné osobě (občanská výpomoc). V případě pochybností o věrohodnosti lékařského předpisu nesmí být léčivý přípravek vydán a nelze-li tyto pochybnosti odstranit ani po ověření u předepisujícího lékaře, musí být takový případ bez zbytečného odkladu oznámen Policii České republiky. Léčivý přípravek, jehož výdej je vázán na lékařský předpis, může být vydán i jiné osobě, než které je léčivý přípravek předepsán. Pokud však má farmaceut pochybnost, že osoba, které léčivý přípravek vydává, není schopna zaručit správné používání léčivého přípravku nebo jej může zneužít, léčivý přípravek nevydá. Léčivý přípravek, jehož výdej není vázán na lékařský předpis, nevydá farmaceut nebo farmaceutický asistent také v případě podezření ze zneužití tohoto léčivého přípravku.

Co se týče dat o lékárnách, ta jsou veřejná (viz Podmínky užití otevřených dat https://opendata.sukl.cz/?q=podminky-uziti-otevrenych-dat).

23. 3. 2020


Kontakty pro média: Mgr. Barbora Peterová, tisková mluvčí,
tel. 723 707 619, barbora.peterova@sukl_cz(tiskove@sukl_cz)

Klinické studie