ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stanovisko SÚKL k informacím o Tamiflu

Informace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k problematice přípravku Tamiflu, který je v současné době medializován.

Některá média v současné době věnují pozornost a poskytují prostor informaci, že Tamiflu může způsobovat poruchy vnímání, či dokonce halucinace. Do souvislosti s užíváním Tamiflu při léčbě chřipky jsou médii také dávána úmrtí (např. v Japonsku 12 dětí). Dovolujeme si proto informovat o stanovisku Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k této problematice, které bylo potvrzeno i závěry EMEA.

Příčinný vztah mezi přípravkem Tamiflu a uváděnými neuropsychiatrickými příznaky zatím nebyl prokázán. Americká léková agentura (FDA) pouze zatím informovala lékaře o možné souvislosti a upozornila na potřebu podrobnějšího sledování pacientů, u kterých se neuropsychické příznaky projeví. Vztahem mezi používáním přípravku Tamiflu a možným ovlivněním centrálního nervového systému se rovněž zabývala v loňském roce Evropská léková agentura (EMEA) a tato otázka je průběžně přehodnocována. Potvrzení příčinné souvislosti neuropsychických příznaků s podáním Tamiflu není jednoduché, protože mnoho z uvedených příznaků se běžně vyskytuje u pacientů s horečnatými stavy, které chřipku provázejí. Přítomnost neurologických a psychických příznaků byla zaznamenána v kontrolovaných studiích přibližně u 6 % pacientů léčených placebem (v případě preventivního podání až u cca 27 % pacientů) a výskyt po oseltamiviru byl přibližně srovnatelný. Zatím ze závěrů celoevropského přehodnocení nevyplynula potřeba žádných opatření s dopadem na používání léku. SÚKL dosud neobdržel žádné hlášení o podezření na nežádoucí účinek přípravku Tamiflu z České republiky.

Klinické studie