ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Společné prohlášení Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv ke zdravotnické pomoci pro Ukrajinu

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) žádají v souvislosti s krizovou situací na Ukrajině občany ČR, aby neskupovali léčivé přípravky se záměrem jejich dodání na Ukrajinu.


4. 3. 2022


Dodávky a stav zásob léčivých přípravků v ČR nejsou na náhlé výkyvy poptávky připraveny a léky nečekaně vykoupené v lékárnách by mohly chybět tam, kde jsou obvykle potřeba ve vztahu k pacientům na území ČR, k nimž v současnosti přibývají právě osoby nucené opustit oblast válečného konfliktu. S léčivy je navíc třeba zacházet tak, aby nebyla ohrožena jejich jakost, a proto je nutné dodržet podmínky pro jejich skladování a přepravu. Toto lze nejlépe zajistit prostřednictvím subjektů, které s léčivy standardně zacházejí – tedy zejména výrobců a distributorů – nikoli osobní dopravou léků nakoupených jednotlivými osobami v lékárně.

Nabídky darování léčiv ze strany distributorů léčiv a výrobců je možné adresovat na e-mail: ukrajina@mzcr_cz. Pro darovaná léčiva, u kterých ukrajinská strana potvrdí zájem, zajistí Ministerstvo zdravotnictví ČR přepravu do centrálního skladu zřízeného EU na polsko-ukrajinské hranici, odkud je následně pomoc distribuována na potřebná místa. Dodávky léků a zdravotnických prostředků by měly být koordinované a cílené na základě požadavků ukrajinské strany. V současné době existují dvě nejlepší cesty, jak v této oblasti pomoci:

První možností, jak vypomoci, je darování finančního obnosu ukrajinské vládě prostřednictvím účtu Velvyslanectví Ukrajiny v ČR, č. ú. 304452700/0300. Za tyto finanční prostředky budou ze strany Ukrajiny mj. přímo zajišťovány dodávky léčiv na území Ukrajiny.

Druhou možností je kontaktovat přímo výrobce či distributora léčiv s poptávkou léčivých přípravků. Tito mohou prostřednictvím distribučního kanálu zaštítěného Ministerstvem zdravotnictví ČR dodat Vámi zakoupené léčivé přípravky na příslušná místa v rámci centralizované pomoci. Ministerstvo zdravotnictví skrze Českou asociaci farmaceutických firem koordinuje s farmaceutickými společnostmi humanitární dodávky léčiv tak, aby se na Ukrajinu dostaly léky, které tam skutečně potřebují.

Pomoc bude přepravována tak, aby bylo zabráněno zneužití, a hlavně znehodnocení léků, a zároveň tak, aby nedošlo k náhlé nedostupnosti těchto léčiv pro pacienty v ČR. Takto organizované dodávky jsou časovány tak, aby nedocházelo k přetížení skladů na polsko-ukrajinských hranicích. Farmaceutické firmy ani distributoři léčiv ale nemohou vyhovět stovkám žádostí, proto doporučujeme, aby tuto cestu zvolily jen organizace ochotné pořídit značný objem léčiv najednou. Pro tyto případy je nastaven komunikační kanál mezi firmami, distributory a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Ministerstvo zdravotnictví ČR i Státní ústav pro kontrolu léčiv si velmi cení angažovanosti českých občanů a organizací při poskytování humanitární pomoci. Avšak aby tato pomoc byla efektivní, dovolujeme si Vás požádat, abyste v případě zájmu pomoci Ukrajině léčivými přípravky dodržovali doporučení MZČR a SÚKL, podrobnosti najdete zde.

Klinické studie