ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Snížení sazby DPH u léků přináší úspory pojišťovnám i pacientům

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZČR) a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informují o výsledcích analýzy, která potvrzuje příznivé dopady snížené sazby DPH u léků na straně pojišťoven i pacientů.

Od počátku roku 2015 se u většiny léků uplatňuje druhá snížená sazba DPH ve výši 10 %. Aby bylo možné ověřit reálné dopady pro systém veřejného zdravotního pojištění i kapsy pacientů, provedl SÚKL analýzy všech dostupných údajů. Ty se opíraly zejména o data distributorů a úhrady vykázané zdravotními pojišťovnami ve 4. Q 2014 a 1. Q 2015. Analýza se týkala pouze těch léků, u kterých v uvedeném období nedošlo k cenovým ani úhradovým změnám.

Ověřeno bylo také to, zda snížení sazby DPH „nenahrává“ výrobcům a jejich obchodním taktikám. „Potvrdilo se, že u hrazených léků snížená sazba DPH nebyla ze strany výrobců kompenzována navýšením reálně obchodované ceny a že toto opatření má skutečný smysl,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ve finančním vyjádření došlo u 88 % přípravků ve sledovaném panelu ke snížení obchodovaných cen nebo jen mírnému nárůstu ceny (do 1%). Vlivem snížení sazby DPH pak došlo k poklesu vykázané úhrady. Pokud by pojišťovny hradily stejný rozsah přípravků, jedná se o kvartální úsporu ve výši 670 mil. Kč. Původní odhady SÚKL o ročních úsporách v rozsahu 2 – 3 miliard Kč se tak potvrzují.

Ústav zkoumal také to, kolik na lécích ušetří pacienti. Přestože nedisponuje informacemi o reálných doplatcích pacientů v lékárnách, použil informace o maximálních možných doplatcích. Celková spoluúčast pacientů v rámci analyzovaných dat tak představuje 14 %. U maximálních možných doplatků pacientů byl zjištěn pokles ve výši 4,45 %. Pokud by tedy pacienti spotřebovali stejný rozsah péče, zaplatili by o 32,7 mil. Kč měsíčně méně. Ročně jde o více než 390 mil. Kč.

„Na straně veřejného zdravotního pojištění i pacientů odpovídají první zjištěná čísla původním předpokladům. Jsem rád, že tak můžeme vyvrátit spekulace o tom, že zamýšlené úspory přijdou vniveč a obohatí se jimi soukromé subjekty,“ uvádí ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta.

K úsporám plynoucím z poklesu sazby DPH budou v roce 2015 přistupovat ještě další úspory dané především zkrácenými revizemi úhrad, kterých bylo od začátku roku zahájeno již 11.

 

26. 5. 2015
Tiskové a informační oddělení SÚKL


Kontakt: Lucie Šustková, tisková mluvčí, tel.: 272 185 756, lucie.sustkova@sukl_cz 

Klinické studie