ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení SÚKL ze dne 21.04.2010

Pozastavení distribuce a výdeje léčivého přípravku SYMBICORT TURBUHALER, inh. plv.

Státní ústav pro kontrolu léčiv, na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů sděluje, že na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Velká Británie, se pozastavuje distribuce a výdej léčivého přípravku:

  • SYMBICORT TURBUHALER, inh. plv., 120 dávek, kód SÚKL: 10538, š: MA3124, exsp.: 01/2012.

Distribuce a výdej léčivého přípravku se pozastavuje z důvodu prověření možné závady v jakosti.

O případných dalších opatřeních, týkajících se výše uvedeného léčivého přípravku, vás bude SÚKL informovat prostřednictvím webových stránek (www.sukl.cz) a držitel rozhodnutí o registraci prostřednictvím distributorů léčivého přípravku.

Na trhu je přípravek dostupný i z jiné výrobní šarže.


Léčivý přípravek se nestahuje!

Odbor inspekce
21.04.2010

Klinické studie