ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení SÚKL ze dne 16.12.2009

Stažení léčivých přípravků Tbl. Magnesii lactici a Tbl. Calcii carbonici, držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava .

Na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti PharmDr. Radim Bakeš – Galenická laboratoř Ostrava, Česká republika, se stahují z úrovně pacientů léčivé přípravky:

  • Tbl. Magnesii lactici 0,5 GLO, tbl., 100x500 mg, kód SÚKL: 88630, všechny šarže,

  • Tbl. Calcii carbonici 0,5 GLO, tbl., 100x500mg, kód SÚKL: 88663, všechny šarže.

Stahování léčivých přípravků je prováděno z důvodu nesouladu výrobního řetězce s registrační dokumentací a na základě podezření na závadu v jakosti  (mikrobiální kontaminace) v důsledku nedodržování pravidel správné výrobní praxe.  

Nepoužité léčivo, prosíme, vraťte do lékárny!

Nejedná se o přímé ohrožení Vašeho zdraví, není však možné vyloučit individuální reakce při užívání těchto léčivých přípravků.  

Fotodokumentace: 

Otázky a odpovědi:


Odbor inspekce
16.12.2009

Klinické studie