ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sdělení SÚKL ze dne 07.09.2009

Stažení léčivého přípravku THYMOGLOBULINE, inf.plv.sol.

Na základě opatření držitele rozhodnutí o registraci, společnosti Genzyme Europe B.V., Nizozemí se stahuje z úrovně zdravotnických zařízení léčivý přípravek:

  • THYMOGLOBULINE, inf.plv.sol., 1x25 mg, kód SÚKL: 150726, š: TH184-01 (exp.: 02.02.2010) a š: TH187-01 (exp.: 31.03.2010).

Stahování léčivého přípravků je z důvodu výskytu opalescence před datem exspirace.


Odbor inspekce
07.09.2009

Klinické studie