ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rozšíření přehodnocení třetí a čtvrté generace kombinovaných perorálních kontraceptiv

EMA rozšiřuje již zahájené přehodnocení třetí a čtvrté generace perorálních kontraceptiv, a to o neperorální přípravky - antikoncepční náplasti a vaginální kroužky.

Evropská léková agentura (EMA) oznámila, že přehodnocení používání třetí a čtvrté generace perorálních kontraceptiv bude rozšířeno také o přehodnocení rizika neperorálních přípravků. Vedle antikoncepčních tablet bude přehodnoceno i používání antikoncepčních náplastí a vaginálních kroužků.

Přehodnocena budou všechna kombinovaná hormonální kontraceptiva obsahující některý z následující progestagenů: desogestrel, gestoden, etonogestrel, norgestimát, norelgestromin, drospirenon, dienogest, nomegestrol a chlormadinon.

Přehodnocení se bude navíc vedle již zmíněného rizika žilní tromboembolie věnovat také riziku arteriálních tromboembolií (mohou působit infarkt myokardu a cévní mozkové příhody). Riziko těchto příhod je u uživatelek hormonálních kontraceptiv také nepatrně zvýšeno. V porovnání s rizikem žilních tromboembolií se však arteriální tromboembolie vyskytují u uživatelek hormonálních kontraceptiv mnohem méně často a zatím nejsou k dispozici údaje, které by naznačovaly, že některé z progestagenů jsou s ohledem na tento nežádoucí účinek rizikovější než jiné.

Tiskové zprávy EMA


Oddělení farmakovigilance
12.2.2013

Klinické studie