ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL ze dne 13.1.2012 na článek Proč větší lék stojí méně než menší

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka (dále jen „SÚKL“), považuje za nezbytné reagovat na nepřesné informace uvedené v článku redaktorky Lenky Petrášové - Proč větší lék stojí méně než menší, (MF Dnes, 13.1.2012) .

V textu článku je uvedeno: „Jsme totiž jedinou zemí Evropské unie, která se nezapojila do iniciativy pracovníků státních institucí k mezinárodní výměně informací o lékové politice. Tu před několika lety rozjeli pracovníci rakouské státní firmy Gesundheit Österreich a jejími členy jsou kromě států Evropské unie i další země. Úřad funguje tak, že si státy vyměňují informace o svém zdravotnictví a lékové politice a předávají si osvědčené recepty“.

Publikovaná informace je zavádějící a nezakládá se na pravdě.

SÚKL, kterému byla od roku 2008 svěřena kompetence stanovování maximálních cen a výše a podmínek úhrady novelou zákona o veřejném zdravotním pojištění, je jedním z nejstarších členů této iniciativy. SÚKL se aktivně podílel na obou, již ukončených projektech PPRI (Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information) a PHIS (Pharmaceutical Health Information System), a řadě dalších podprojektů, které iniciativa realizovala.

SÚKL se aktivně zapojil do dalších projektů, které souvisí se zmíněnou iniciativou. Např. projekt EURIPID, který umožňuje výměnu informací o cenách léčivých přípravků.

SÚKL spoluinicioval následné dlouhodobé projekty EU/EEA, jako např. EMINet (European Medicines Information Network) nebo NM CAPR  (Networking Meeting of Competent Authoroties for Pricing and Reimbursement), což je skupina pro spolupráci kompetentních autorit v oblasti cen a úhrad léčiv, která byla založena ve slovinském Brdu v rámci slovinského předsednictví Radě EU. Na obou projektech SÚKL dosud velmi aktivně participuje.

Opomenout nelze roli SÚKL v zastupování ČR v iniciativě EUNetHTA Join Action 2010-2012 https://www.eunethta.eu/Public/Work_Packages/EUnetHTA-Joint-Action-2010-12/.

 

Tiskové a informační oddělení SÚKL, 13.1.2012

 

Klinické studie