ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na stanovisko Svazu pacientů ČR ze 7. května 2009

Svaz pacientů České republiky vydal, na tiskové konferenci ze 7.května 2009, své stanovisko „k neudržitelné situaci s nedostupností pseudoefedrinových léků". Státní ústav pro kontrolu léčiv by se tímto rád ke stanovisku Svazu vyjádřil.

Léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu, tj. Aspirin Complex, Daleron proti chřipce a nachlazení, Modafen, Nurofen Stopgrip, Panadol Plus Grip a Paralen plus byly od první registrace do 30.4.2009 vydávány bez předpisu. Riziko jejich zneužívání k produkci pervitinu je dlouhodobě známé, do letošního roku však proti němu nebylo přijato žádné regulační opatření. Nad zneužíváním by bylo možné pokrčit rameny. Kdyby se nejednalo o činnost, na kterou často váží aktivity kriminální. Kdyby se nejednalo o činnost, jejíž zdravotní důsledky nás všechny, jako plátce solidárního zdravotního a sociálního pojištění, stojí ročně miliony vydávané na léčbu následků adikcí.

Státní ústav pro kontrolu léčiv stál před složitým rozhodnutím. Ponechat vše jak bylo dříve pod heslem „ono se to vstřebá". Nebo přejít do akce a změnit kategorii výdeje převodem na lékařský předpis (recept), pacientům omezit dostupnost a šikulům, co umí falšovat listinné recepty nabídnout spokojené zneužívání systému.

Nakonec byla zvolena zcela nová cesta. Dalo by se po česku říci „zlatá střední"? Nikoliv. Zlato jen pro některé. Pro pacienty. Kamení pro ty, kteří tyli z volné dostupnosti pseudoefedrinu pro výrobu drog. Noční můra pro ty, kteří se na dostupnosti podíleli na straně legálního dodavatelského řetězce. Nezapomeňme na skutečnost, že léky může vydávat jen několik osob v ČR a mezi nimi se našli tací, kteří systém uměli zneužít.

Co se tedy v dostupnosti změnilo a pro koho?

Od 1. května se v lékárnách začaly léčivé přípravky s obsahem pseudoefedrinu vydávat nově - bez lékařského předpisu s omezením.

Co znamená „bez lékařského předpisu", ví skoro každý. Pacient nemusí k lékaři, je schopen sám indikovat odpovídající léčbu. Je schopen se rozhodovat sám za sebe.

Co znamená „s omezením"? Omezení znamená jistou ztrátu komfortu a evidenční povinnost. Léky s pseudoefedrinem nelze koupit přes Internet. Nelze je získat, aniž by lékárník ověřil totožnost příjemce a zanesl evidenci o výdeji do sdíleného systému centrálního úložiště, které je spravováno ze zákona o léčivech SÚKL. Nelze získat neomezené množství, ale pouze 1800 mg na kalendářní měsíc. To představuje nejvíce 2 velká balení po 30mg/tbl. Maximálně 60 tablet měsíčně. Dávka, která je tak akorát pro velmi urostlého pacienta.

Toto opatření má za cíl udržet vysokou dostupnost přípravků, které jsou určeny k podpůrné léčbě příznaků nachlazení, pro pacienty k samoléčbě bez nutné návštěvy lékaře. V tomto směru se řešení, jak bylo přijato všemi držiteli rozhodnutí o registraci (producenty přípravků) zcela shoduje se zájmem o dostupnost léčiv, jak byl tento zájem deklarován Svazem pacientů ČR. Zároveň znamená po letech první krok k aktivnímu řešení problému s rozšířeným zneužíváním těchto léčivých přípravků k výrobě drogy pervitin. 

Svaz pacientů ČR opomněl výsledky analýzy, kterou nechal provést SÚKL ještě před změnou rozhodnutí o registraci. Více než 64% dotázaných pacientů si přálo změnu registrace v podobě přesunu do výdeje bez předpisu s omezením, 26% očekávalo přesun na předpis a 10% ponechání v původním stavu.

Uvedení výdeje bez lékařského předpisu s omezením do praxe vyžadovalo připojení lékáren k centrálnímu úložišti dat. Jen tak je možné zajistit evidenci výdejů těchto přípravků v reálném čase, aby bylo při výdeji možné kontrolovat dodržení množstevního limitu 60-ti tablet. Systém centrálního úložiště, který umožní fungování elektronického předepisování léčiv a vznik lékového záznamu pacienta, je však soustavně napadán některými představiteli České lékárnické komory. Nabádání lékáren, aby se do systému nepřipojovaly, ačkoliv se jedná o jejich zákonnou povinnost, a vyzývání lékárníků k výdeji léků s pseudoefedrinem pouze na lékařský předpis může skutečně docházet k snížení dostupnosti léčiv pro pacienty. Tak vznikla situace, kdy i přes posun termínu připojení z března na první květen 2009 nebyla více než polovina lékáren do systému zapojena a nemohla tedy přípravky s pseudoefedrinem vydávat.

V současné chvíli nadále není možný výdej přípravků bez lékařského předpisu s omezením pouze v lékárnách, které se k systému do dnešního dne nepřipojily. I tuto situaci však Státní ústav pro kontrolu léčiv aktivně řeší. Přehled lékáren, které jsou připojeny k úložišti, bude pro informaci pacientům ještě v průběhu tohoto týden k dispozici na Informačním portálu pro veřejnost www.olecich.cz. Všem 1100  připojeným lékárnám patří dík jak ze strany Ústavu, tak ze strany pacientů za to, že pochopily vlastní smysl a cíl změny klasifikace léčivých přípravků bez lékařského předpisu s omezením a takový výdej úspěšně realizují.

Z uvedených skutečností vyplývá, že zmíněnou nedostupnost přípravků s pseudoefedrinem nezpůsobil  v žádném případě Státní ústav pro kontrolu léčiv, ale zejména představitelé České lékárnické komory, jež se snaží nabádat lékárníky k tomu, aby odmítali výdej bez lékařského předpisu s omezením a pacienty odesílaly k lékaři pro vystavení receptu. Ti jsou skutečnou příčinou toho, že i přes aktivní přístup SÚKL ve více než polovině lékáren do dnešního dne pacient léky s pseudoefedrinem nemůže bez předpisu koupit. Ústav oproti tomu svými rozhodnutími soustavně přispívá k zajištění vysoké dostupnosti léčiv s pseudoefedrinem nejen pro více než půl miliónu pacientů, jež zastupuje Svaz, ale pro všechny občany České republiky.

 

Tiskové a informační oddělení SÚKL
11.5.2009
 

Klinické studie