ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Reakce SÚKL na reportáž - Události na ČT 1

V Událostech na ČT 1 v neděli 22.7.2007 v 19 hodin byla v reportáži s názvem Hormonální  antikoncepce a cigarety uvedena zavádějící infomrace.

V Událostech na ČT 1 v neděli 22.7. 2007 v 19 hodin byla v reportáži s názvem Hormonální antikoncepce a cigarety uvedena zavádějící informace.
Reportérka oznámila, že riziko mrtvice je u obézních kuřaček s vrozenou poruchou krevní srážlivosti užívajících antikoncepci 2 500 x vyšší.
SÚKL považuje za potřebné se k tomuto neúměrnému nadhodnocení možného rizika vyjádřit, protože je  možné, že tato informace působila na uživatelky antikoncepce poplašně. Je známo, že užívání estrogenů a progesteronů zvyšuje riziko mozkové mrtvice, v žádném případě však ne 2 500 násobně.

Výskyt mrtvice v  populaci žen obvykle užívající hormonální antikoncepci  (15 - 44 let) je 5 případů na 100 000 žen za rok. Toto riziko významně stoupá s věkem. Nárůst  2 500x by znamenal, že každá osmá žena ve věku od 15 do 44 let užívající antikoncepci  by po roce užívání měla mozkovou příhodu. Při osmiletém užívání by měla mrtvici téměř každá žena. 
Dle dostupných studií, metaanalýz studií a dalších informací z literatury se riziko mrtvice při užívání kombinované hormonální antikoncepce pohybuje do trojnásobku (v rozmezí 0-3) proti ženám antikoncepci neužívající. Je třeba si uvědomit, že nárůst počtu případů je u mladších žen poměrně malý (počítáme-li s trojnásobným rizikem u uživatelek, jedná se o 15 případů mrtvice na 100 000 žen užívajících antikoncepci za rok, čili o 10 případů navíc proti ženám bez hormonální antikoncepce.

Kromě věku je riziko mrtvice silně závislé na dalších rizikových faktorech. V jejich přítomnosti může riziko dále vzrůstat a dosahovat tak vyšších hodnot. Přesná data vyčíslujících možné riziko mrtvice v případě přítomnosti kombinace rizikových faktorů  nejsou k dispozici, nelze však předpokládat, že se riziko bude pohybovat v řádech stovek či tisíců násobků.

SÚKL by ocenil, kdyby se ČT mohla k odvysílanému  tématu vrátit a zdůraznit fakt, který je uveden v následujícím odstavci:

Všechna známá rizika, rizikové faktory, kontraindikace a varování související s užíváním hormonální antikoncepce jsou popsána v Souhrnech údajů o přípravcích a Příbalových informacích. Příbalová informace je součástí každého balení přípravku. Lékaři, lékárnici a především uživatelky hormonální kontracepce by měly být s těmito informacemi obeznámeni. Mimo jiné, k těmto informací mají zajištěn plný přístup na webu SÚKL.

Při dodržováním všech doporučení by mělo být riziko mozkové mrtvice spolu s ostatními riziky užívání antikoncepce sníženo na minimum.

Oddělení farmakovigilance SÚKL,
Oddělení PIR

24.7.2007

Klinické studie